Fons Societat Cultural i Recreativa de Puigdàlber

1- ÀREA D'IDENTIFICACIÓ

 

1.1. Codi de referència

08174.303.00.00.00.00.

1.2. Nivell de descripció

Fons

1.3. Títol

Societat Cultural i Recreativa de Puigdàlber

1.4.1. Data inici

1992

1.4.2. Data final

1994

1.4.3. Comentari a data

-

1.5. Resum de tipus de volums i suports

0,12 ml, Paper

17 registres

2- ÀREA DE CONTEXT

 

2.1. Nom del productor

Societat Cultural i Recreativa de Puigdàlber

2.2. Història del productor

La Societat Cultural i Recreativa de Puigdàlber es crea el 13 de juny de l’any 1992 amb l’objectiu d’organitzar sessions o conferències sobre temes de divulgació cultural, artística  o literària, així com reunions, recepcions, festes socials i actes de naturalesa semblant.

La seu social es troba a l’Avinguda Catalunya s/n.

2.3. Història arxivística

La documentació del fons ha estat guardada conjuntament amb el fons municipal a les dependències de l’ajuntament, sense una separació clara entre els dos fons. Amb la intervenció que hi portà a terme l’Oficina de Patrimoni Cultural de la Diputació de Barcelona l’any 2003 s’identifiquen i es separen els fons. L’any 2022 s’instal·la i es descriu definitivament el fons

2.4. Dades d'ingrés

El fons és conservat a l’ajuntament.

3- ÀREA DE CONTINGUT I ESTRUCTURA

 

3.1. Abast i contingut

El fons està format per la documentació de creació de l’Associació (estatuts, acta fundacional) i, principalment, documentació de gestió econòmica  i del personal.

3.2. Avaluació, tria i eliminació

Conservació permanent.

3.3. Increments

No se’n preveuen.

3.4. Sistema d'organització

El fons està organitzat segons el Quadre de classificació de fons d’entitat desenvolupat per l’Oficina de Patrimoni Cultural de la Diputació de Barcelona.

4- ÀREA DE CONDICIONS D'ACCÉS i ÚS

 

4.1. Condicions d'accés

La documentació és de lliure accés, seguint els procediments organitzativament establerts, llevat d’algunes sèries que contenen dades considerades sensibles d’especial protecció segons la legislació vigent.

4.2. Condicions de reproducció

La documentació és reproduïble sempre i quan el seu estat de conservació així ho permeti, i segons els procediments organitzativament establerts. No es poden reproduir les sèries que contenen dades considerades sensibles d’especial protecció segons la legislació vigent.

4.5. Instruments de descripció

Fons descrit al programari GIAM:

5- DOCUMENTACIÓ RELACIONADA

 

5.1. Documentació relacionada

Les sèries de Cultura del fons municipal i el fons “Centre de Convivència Social de Puigdàlber”.

6- ÀREA DE NOTES

 

6.1. Notes

 

7- ÀREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓ

 

7.1. Autoria i dates

Data de creació: 2022/07/18

Autoria: Patrícia Álvarez Martínez

7.1.2. Data de descripció

2022/07/18

7.3.1. Regles i convencions

Norma de Descripció Arxivística de Catalunya (NODAC). Generalitat de Catalunya. Departament de Cultura. Subdirecció General d’Arxiu i Associació d’Arxivers de Catalunya, Barcelona;  2006.