Gelida

Arxius municipals digitals 

Els fitxers adjunts d'aquest document donen informació sobre els instruments de gestio documental (quadre de classificació, inventari-catàleg i registre d'eliminacions de documentació) dels fons documentals que es conserven a l'Arxiu Municipal de Gelida

Per més informació podeu consultar el contingut que apareix a la wiki de la comunitat

26
Fitxers adjunts:
1
Grups de treball:
Arxivers de manteniment