Arxiu Municipal de Gelida

Arxius municipals digitals   

El Servei d’Arxiu Municipal de Gelida és el servei de l'ajuntament destinat a l’organització, classificació, conservació i difusió del patrimoni documental local. El servei gestiona els documents que provenen de les oficines municipals i són d’utilitat per a l’administració municipal i per garantir els drets dels ciutadans, els documents de conservació permanent, i fons i col·leccions de particulars, entitats i organismes vinculats al municipi de Gelilda. L'Arxiu Municipal de Gelida forma part de la Xarxa d’Arxius Municipals (XAM) de la Diputació de Barcelona des de l’any 2005

Serveis

Els serveis que ofereix són:

  • Consulta de fons
  • Reprografia
  • Assessorament a arxius d'entitats i associacions
  • Suport a la investigació

 

Consulta

Ajuntament de Gelida

Pl. De la Vila, 12

08790 GELIDA

Horaris de consulta: de dilluns a divendres de 10 a 14 h.

Consultes i informació: 93 779 00 58 o  gelilda@diba.cat

 

Fons documentals

L’arxiu municipal de Gelida conté bona part dels fons que integren el patrimoni documental del municipi. La part més important és la dels fons generats per les diferents administracions municipals al llarg de la història, però també aplega fons d’institucions, fons d'entitats i fons personals, i recull els testimonis documentals que els ciutadans i les entitats locals hi vulguin dipositar.

El quadre de fons aplega la informació bàsica del conjunt de fons i col·leccions del Arxiu Municipal de Gelida

Fons de l'Administració Local                                                                                    

101        Ajuntament de Gelida

 

Fons públics no municipals

201        Jutjat de Pau de Gelida

202        Consorci Entitat Mixta Xarxa Viària

203        Estació de Gelida - RENFE, (1936-1993), (0,8 m.)

 

Fons privats

301        Cambra Agrària de Gelida / Hermandad Sindical de Labradores y Ganaderos / Sindicat Agrícola “La Germanor

303        Delegació Local de FET y de las JONS, (1939-1964), (0,8 m.)

304        Cal Ramonet, (1865-1907), (0,57 m.)

305        Armand Mas Tulla

306        Comissió de festes de Santa Llúcia

307        Miralles - Margarit 

308        

309        Can Rosell de la Muntanya , (1,38 m.)

310        Col·legi de Nostra Senyora de Montserrat, (1947.1975) ,(0,57 m.)   

311        Funicular de Gelida

312        Can Torrents, (1928-1935), (0,12 m.)

313        Junta del fons de Previsió social la Gelidense, (1964-1978), (0,12 m.)

314        La Gelidense, SA (Moli Nou),( 1920-1973), (5,17 m.)

315        Cal Roca - Dionis Esteve, (1940-1945), (0,25 m.)

316        Ca l'Oller - Enric Parés, (1821-1960), (0,36 m.)

317        Can Llopart del Baix, (1940-1960), (0,12m.)

318        Melcior Colet, (1963-1963), (0,12 m.)

319        Pia, (1950-1957), (0,12m.)

320        J. Vila, (1951-1951), (0,12 m.)

321        Casa de la Caritat de Barcelona, (1937-1937), (0,12 m.)

322        Colla castellera Vailets de Gelida

323        Can Rosell, (1904-1916), (0,12 m.)

324        Manantiales de Gelida, (1945-1980), (0,24 m.)

325        Jaume Vila i Pascual, (1890-1969), (1,61 m.)

326        Família Palahí-Solà  (1817-1997) (0,12 m.)

327        Grup Excursionista Gelida (1974-1976) (0,08 m.)

328        Associació d'Amics del Castell de Gelida (1966-2003) (2 m.)

329        Serralleria Almirall

330        Pere Gibert

331        Fotografia Tarrida

332        Esplai Mainada Gelida (1986-20109) (2000 fotgrafies i 3 CD)

COL·LECCIONS

901        Col·lecció Gelida

902        Col·lecció de postals de la família Vila-Badia

904        Cartells i programes d'actes de les entitats de Gelida

910        Biblioteca i Hemeroteca