Pere Gibert

1- ÀREA D'IDENTIFICACIÓ

 

1.1. Codi de referència

08091.330.00.00.00.00.

1.2. Nivell de descripció

Fons

1.3. Títol

Fons Fotogràfic Pere Gibert Font

1.4.1. Data inici

1943

1.4.2. Data final

2008

1.4.3. Comentari a data

La documentació és majoritàriament de les dècades dels anys setanta, vuitanta i noranta.

1.5. Resum de tipus de volums i suports

1089  unitats documentals (fotografies)

102 unitats de descripció

Paper

2- ÀREA DE CONTEXT

 

2.1. Nom del productor

Pere Gibert i Font

2.2. Història del productor

Pere Gibert i Font, conegut popularment com a Gubi, és un fotògraf gelidenc que va començar la seva activitat als anys setanta fins a l’actualitat. Durant uns anys va regentar un negoci de fotografia a Gelida

2.3. Història arxivística

El fons arriba per donació del Sr. Pere Gibert i Font a l’any 2021, fins aleshores la documentació havia estat custodiada pel propi productor.

Durant l’últim trimestre del 2021 i el primer del 2022 es fa fer el tractament arxivístic del fons que inclou la classificació, la descripció, el retorn de duplicats a l’autor, la digitalització i la instal·lació en correctes condicions de conservació.

Aquest tractament es va fer gràcies a la col·laboració d’una persona del Pla de Garantia Juvenil

2.4. Dades d'ingrés

El fons ingressa a l’any 2021.

3- ÀREA DE CONTINGUT I ESTRUCTURA

 

3.1. Abast i contingut

El fons està format per fotografies realitzades pel Sr. Pere Gibert, de temàtica variada. Predominen les imatges panoràmiques i d’indrets del poble, així com sobre la vida sociocultural del Gelida.

3.2. Avaluació, tria i eliminació

No se n’ha fet cap procés. Cap document no pot ser eliminat si no se segueix la normativa establerta per la Generalitat de Catalunya.

3.3. Increments

No se’n preveuen

3.4. Sistema d'organització

El fons està organitzat segons el quadre de classificació elaborat i  desenvolupat per l’Oficina de Patrimoni Cultural de la Diputació de Barcelona.

4- ÀREA DE CONDICIONS D'ACCÉS i ÚS

 

4.1. Condicions d'accés

La documentació és de lliure accés, seguint els procediments organitzativament establerts, llevat d'algunes sèries que contenen dades considerades sensibles d'especial protecció segons la legislació vigent

4.2. Condicions de reproducció

La documentació és reproduïble, seguint els procediments organitzativament establerts, llevat d'algunes sèries que contenen dades considerades sensibles d'especial protecció segons la legislació vigent

4.5. Instruments de descripció

La descripció s’ha realitzat amb el programa GIAM:

5- DOCUMENTACIÓ RELACIONADA

 

5.1. Documentació relacionada

 

6- ÀREA DE NOTES

 

6.1. Notes

-

7- ÀREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓ

 

7.1. Autoria i dates

Data de creació: 22 d’abril del 2022

Autoria: Judit Pujol i Salvador i Josep Conejo Muntada

7.1.2. Data de descripció

Data de creació: 22 d’abril del 2022

7.3.1. Regles i convencions

Norma de Descripció Arxivística de Catalunya (NODAC). Generalitat de Catalunya. Departament de Cultura. Subdirecció General d’Arxiu i Associació d’Arxivers de Catalunya, Barcelona; 2006.