Fotografia Tarrida

1- ÀREA D'IDENTIFICACIÓ

 

1.1. Codi de referència

08091.331.00.00.00.00.

1.2. Nivell de descripció

Fons

1.3. Títol

Fotografia Tarrida

1.4.1. Data inici

1920

1.4.2. Data final

2000

1.4.3. Comentari a data

La documentació és majoritàriament de les dècades dels anys setanta, vuitanta i noranta.

1.5. Resum de tipus de volums i suports

235  unitats documentals (fotografies)

38 unitats de descripció

Paper

2- ÀREA DE CONTEXT

 

2.1. Nom del productor

Fotografia Tarrida

2.2. Història del productor

Nissaga de fotògrafs gelidencs, Ramon Tarrida Armengol i el Sr. Ramon Tarrida Romagosa, pare i fill respectivament

2.3. Història arxivística

El fons arriba per donació del Sr. Ramon Tarrida Romagosa a l’any 2021, fins aleshores la documentació havia estat custodiada pel propi productor.

Durant els darrers mesos de 2021, es va fer el tractament arxivístic del fons que inclou la classificació, la descripció, el retorn de duplicats a l’autor, la digitalització i la instal·lació en correctes condicions de conservació.

Aquest tractament es va fer gràcies a la col·laboració d’una persona dins del Pla de Garantia Juvenil.

2.4. Dades d'ingrés

El fons ingressa a l’any 2021.

3- ÀREA DE CONTINGUT I ESTRUCTURA

 

3.1. Abast i contingut

El fons està format fotografies realitzades pels Srs. Ramon Tarrida Armengol i Ramon Tarrida Romagosa, de temàtica variada. Predominen les imatges d’indrets del poble i de la vida sociocultural de Gelida.

3.2. Avaluació, tria i eliminació

No se n’ha fet cap procés. Cap document no pot ser eliminat si no se segueix la normativa establerta per la Generalitat de Catalunya.

3.3. Increments

No se’n preveuen.

3.4. Sistema d'organització

El fons està organitzat segons el quadre de classificació elaborat i desenvolupat per l’Oficina de Patrimoni Cultural de la Diputació de Barcelona.

4- ÀREA DE CONDICIONS D'ACCÉS i ÚS

 

4.1. Condicions d'accés

La documentació és de lliure accés, seguint els procediments organitzativament establerts, llevat d'algunes sèries que contenen dades considerades sensibles d'especial protecció segons la legislació vigent

4.2. Condicions de reproducció

La documentació és reproduïble, seguint els procediments organitzativament establerts, llevat d'algunes sèries que contenen dades considerades sensibles d'especial protecció segons la legislació vigent

4.5. Instruments de descripció

La descripció s’ha realitzat amb el programa GIAM:

5- DOCUMENTACIÓ RELACIONADA

 

5.1. Documentació relacionada

 

6- ÀREA DE NOTES

 

6.1. Notes

-

7- ÀREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓ

 

7.1. Autoria i dates

Data de creació: 22 d’abril del 2022

Autoria: Judit Pujol i Salvador i Josep Conejo Muntada

7.1.2. Data de descripció

Data de creació: 22 d’abril del 2022

7.3.1. Regles i convencions

Norma de Descripció Arxivística de Catalunya (NODAC). Generalitat de Catalunya. Departament de Cultura. Subdirecció General d’Arxiu i Associació d’Arxivers de Catalunya, Barcelona; 2006.