Comissió de Festes de Santa Llúcia

1- ÀREA D'IDENTIFICACIÓ

 

1.1. Codi de referència

08091.306.00.00.00.00.

1.2. Nivell de descripció

Fons

1.3. Títol

Comissió de Festes de Santa Llúcia

1.4.1. Data inici

1885

1.4.2. Data final

2009

1.4.3. Comentari a data

-

1.5. Resum de tipus de volums i suports

119 unitats de descripció

Digital  (a l’Arxiu), 17,5 Mb

Paper (a la Biblioteca Jaume Vila i Pasqual), 0,2 m.

2- ÀREA DE CONTEXT

 

2.1. Nom del productor

Comissió de Festes de Santa Llúcia

 

2.2. Història del productor

La Comissió de Festes de Santa Llúcia és l’associació hereva de l’antiga Germandat de Santa Llúcia i té com a objectiu organitzar i gestionar els actes de la Festa de Santa Llúcia que es celebra el 13 de desembre des de fa més de 150 anys. Aquesta festa és la més tradicional i popular de les que es celebren a Gelida i ha sabut conservar tot el sentit de la festivitat litúrgica i la seva dimensió social que des de sempre l’han caracteritzada esdevenint una autèntica celebració, a les portes del Nadal, per a tot el poble.

2.3. Història arxivística

La documentació del Fons de Santa Llúcia ha estat conservada a les dependències de la Comissió fins a la signatura del conveni de cessió amb la Biblioteca Jaume Vila i Pasqual, on es conserva el fons en paper. Aquest fons es va digitalitzar l’any 2011 i a l’Arxiu Municipal només es troba la documentació digitalitzada i descrita.

2.4. Dades d'ingrés

L’any 2011 es digitalitza el fons. Es signa el conveni de cessió a la Biblioteca  l’any 2015.

3- ÀREA DE CONTINGUT I ESTRUCTURA

 

3.1. Abast i contingut

El fons està format pel conjunt de documents, de qualsevol tipologia o suport, produït orgànicament i/o reunit i utilitzat per la Comissió de Festes de Santa Llúcia en l'exercici de les seves activitats i funcions.

3.2. Avaluació, tria i eliminació

No es contempla la possibilitat de fer avaluació i tria

3.3. Increments

Està previst increment del fons anualment

3.4. Sistema d'organització

El fons està organitzat segons el quadre de classificació municipal desenvolupat per l’Oficina de Patrimoni Cultural de la Diputació de Barcelona.

 

El fons està organitzat en: Activitats i actes i Recull de Premsa

4- ÀREA DE CONDICIONS D'ACCÉS i ÚS

 

4.1. Condicions d'accés

La documentació és de lliure accés, seguint els procediments organitzativament establerts, llevat d'algunes sèries que contenen dades considerades sensibles d'especial protecció segons la legislació vigent

4.2. Condicions de reproducció

La documentació és reproduïble, seguint els procediments organitzativament establerts, llevat d'algunes sèries que contenen dades considerades sensibles d'especial protecció segons la legislació vigent

4.5. Instruments de descripció

Per la documentació ingressa al Servei d'Arxiu Municipal i descrita amb el programa GIAM:

5- DOCUMENTACIÓ RELACIONADA

 

5.1.Existència i localització dels originals

La Biblioteca Jaume Vila i Pasqual conserva la documentació original en paper

5.2.Existència i localització de reproduccions

L’Arxiu Municipal de Gelida conserva reproduccions digitals de la documentació del fons

5.3. Documentació relacionada

Els fons municipal completa la informació d’aquest fons i a la Biblioteca Jaume Vila i Pasqual es troba el fons en paper

6- ÀREA DE NOTES

 

6.1. Notes

 

7- ÀREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓ

 

7.1. Autoria i dates

Data de creació: 2014/12/11

Autoria: Judit Pujol Salvador i Josep Conejo Muntada

7.1.2. Data de descripció

Data de creació: 2017/07/03

7.3.1. Regles i convencions

Norma de Descripció Arxivística de Catalunya (NODAC). Generalitat de Catalunya. Departament de Cultura. Subdirecció General d’Arxiu i Associació d’Arxivers de Catalunya, Barcelona; 2006.