Mas Vilar

 

1- ÀREA D'IDENTIFICACIÓ

  

1.1. Codi de referència

08026.305.00.00.00.00

1.2. Nivell de descripció

Fons

1.3. Títol

Mas Vilar

1.4.1. Data inici

1337

1.4.2. Data final

1961

1.4.3. Comentari a data

-

1.5. Resum de tipus de volums i suports

13 unitats de descripció

0,10 m.

Paper

2- ÀREA DE CONTEXT

 

2.1. Nom del productor

Mas Vilar

2.2. Història del productor

El mas Vilar està ja documentat el segle XI. El segle XIV absorveix antics masos que havien quedat rònecs. El 1419 tenia unit terres dels antics masos Colomer, Torn, Vilaró amb el seu molí i part de les terres del mas Rostoy i del mas Domèmec de Cellers. Els habitants del mas tenien el domini enfitèutic o útil, mentre que l'alt domini era del bisbe de Vic. El mas queda deshabitat a la segona meitat del segle XX.

2.3. Història arxivística

No hi ha documentades actuacions arxivístiques específiques ni hi ha documentats instruments de descripció sistemàtics fins la intervenció que hi portà a terme l'Oficina de Patrimoni Cultural de la Diputació de Barcelona entre els mesos de maig a juliol de 1998. L’any 2004 l'ajuntament del Brull s'adherí al Programa de Manteniment de la Xarxa d'Arxius Municipals de la Diputació de Barcelona. Part del fons documental del mas Vilar es troba a l'Arxiu Fidel Fita d'Arenys de Mar i els seus propietaris, els Xirau de la Batlloria.

2.4. Dades d'ingrés

La documentació es conservava al mas fins que per donació de la propietària va passar a formar part de l'Arxiu del Brull.

3- ÀREA DE CONTINGUT I ESTRUCTURA

 

3.1. Abast i contingut

El fons del mas Vilar està format per un grup de documents produït orgànicament i/o reunit i utilitzat per la família en l'exercici de les seves activitats i funcions.

3.2. Avaluació, tria i eliminació

No es preveu.

3.3. Increments

Fons tancat.

3.4. Sistema d'organització

El fons està organitzat segons el quadre de classificació desenvolupat per l’Oficina de Patrimoni Cultural de la Diputació de Barcelona.

4- ÀREA DE CONDICIONS D'ACCÉS i ÚS

 

4.1. Condicions d'accés

La documentació és de lliure accés, seguint els procediments organitzativament establerts, llevat d'algunes sèries que contenen dades considerades sensibles d'especial protecció segons la legislació vigent.

4.2. Condicions de reproducció

La documentació és reproduïble, seguint els procediments organitzativament establerts, llevat d'algunes sèries que contenen dades considerades sensibles d'especial protecció segons la legislació vigent.

4.5. Instruments de descripció

Per al fons transferit a l’arxiu i automatitzat amb el programa GIAM:

5- DOCUMENTACIÓ RELACIONADA

 

5.1. Documentació relacionada

Cal tenir present el fons del Brull, el fons de la Batllia de la Castanya i el fons del Jutjat de Pau del Brull que completa l’acció de l’administració de justícia al municipi. Pot haver-hi documentació relacionada a l’Ajuntament de Seva.

6- ÀREA DE NOTES

 

6.1. Notes

-

7- ÀREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓ

 

7.1. Autoria i dates

Data de creació: 2015/09/16

Autoria: Jordi Vilamala Salvans

7.1.2. Data de descripció

Data de modificació: 2015/09/16

7.3.1. Regles i convencions

Norma de Descripció Arxivística de Catalunya (NODAC). Generalitat de Catalunya. Departament de Cultura. Subdirecció General d’Arxiu i Associació d’Arxivers de Catalunya, Barcelona;  2006.