Sant Feliu de Codines

Arxius municipals digitals 

Els fitxers adjunts d'aquest document donen informació sobre els instruments de gestio documental (quadre de classificació, inventari-catàleg i registre d'eliminacions de documentació) dels fons documentals que es conserven a l'Arxiu Municipal de Sant Feliu de Codines

Per més informació podeu consultar el contingut que apareix a la wiki de la comunitat