Arxiu Municipal de Font-rubí

Arxius municipals digitals   

El Servei d’Arxiu Municipal de Font-rubí és el servei de l'ajuntament destinat a l’organització, classificació, conservació i difusió del patrimoni documental local. El servei gestiona els documents que provenen de les oficines municipals i són d’utilitat per a l’administració municipal i per garantir els drets dels ciutadans, els documents de conservació permanent, i fons i col·leccions de particulars, entitats i organismes vinculats al municipi de Font-rubí. L´Arxiu Municipal de Font-rubí forma part de la Xarxa d’Arxius Municipals (XAM) de la Diputació de Barcelona des de l’any 2007.

Serveis

Els serveis que ofereix són:

  • Consulta de fons
  • Reprografia
  • Assessorament a arxius d'entitats i associacions
  • Suport a la investigació

 

Consulta

Ajuntament de Font-rubí

Plaça de l’Ajuntament, 1.

Horaris de consulta: de dimarts a divendres de 10 a 13 h.

Consultes i informació: 938 979 212 i e-mail: fontrubi@diba.cat

 

 

Fons documentals

L’arxiu municipal de Font-rubí conté bona part dels fons que integren el patrimoni documental del municipi. La part més important és la dels fons generats per les diferents administracions municipals al llarg de la història, però també aplega fons d’institucions, fons d'entitats i fons personals, i recull els testimonis documentals que els ciutadans i les entitats locals hi vulguin dipositar.

El quadre de fons aplega la informació bàsica del conjunt de fons i col·leccions del Arxiu Municipal de Font-rubí

            Fons de l'Administració Local                                                                                       

01         Ajuntament de Font-rubí                                                                                          

            Fons públics no municipals                                                                                       

201      Jutjat de Pau de Font-rubí (19893-1995), 3.36 m.                                     

              Fons privats

301        Sindicat Agrícola (1915-1939), 0.6 m.

302        Hermandad Sindical (1941-1976), 0.12 m.

303        Delegació local de FET y de las JONS (1940-1976), 0.6 m.

304        Centro Recreativo (1975-1977),  0.12 m.

305        Unió de Rabassaires, (1936) , 0.12 m.

306        Comitè local del Front Popular (1936-1938), 0.12 m.

307        Societat de Caçadors (1940-1945), 0.12 m.