Arxiu Municipal de Mediona

Arxius municipals digitals   

El Servei d’Arxiu Municipal de Mediona és el servei de l'ajuntament destinat a l’organització, classificació, conservació i difusió del patrimoni documental local. El servei gestiona els documents que provenen de les oficines municipals i són d’utilitat per a l’administració municipal i per garantir els drets dels ciutadans, els documents de conservació permanent, i fons i col·leccions de particulars, entitats i organismes vinculats al municipi de Mediona. L´Arxiu Municipal de Mediiona forma part de la Xarxa d’Arxius Municipals (XAM) de la Diputació de Barcelona des de l’any 2007.

Serveis

Els serveis que ofereix són:

  • Consulta de fons
  • Reprografia
  • Assessorament a arxius d'entitats i associacions
  • Suport a la investigació

 

Consulta

Ajuntament de Mediona

Carrer del Dr. Trueta, 10.

Horaris de consulta: de dilluns a divendres de 9 a 14 h.

Consultes i informació: 938 985 002 i e-mail: mediona@mediona.cat

 

Fons documentals

L’arxiu municipal de Mediona conté bona part dels fons que integren el patrimoni documental del municipi. La part més important és la dels fons generats per les diferents administracions municipals al llarg de la història, però també aplega fons d’institucions, fons d'entitats i fons personals, i recull els testimonis documentals que els ciutadans i les entitats locals hi vulguin dipositar.

El quadre de fons aplega la informació bàsica del conjunt de fons i col·leccions del Arxiu Municipal de Mediona

Fons de l'Administració Local

101        Ajuntament de Mediona

Fons públics no municipals

201        Jutjat de Pau de Mediona (1848-2003), 6.3 m.

Fons privats

301        Cambra Agrària local (1952- 1996), 0.12 m.

302        Associació de Defensa Forestal (1990-1999), 0.12 m.

303        Delegació local de FET y de las JONS( 1995-1998), 0.12 m.

304        Creu Roja (1990-2002), 0.12 m.

305        Patronat Mitjans de Comunicació

306        Agrupació Coral Mediona (1980-1981), 0.12 m.

Pàgines filles