Es restaura el Llibre d’Actes més antic de La Pobla de Lillet (1721-1819)

S’acaba de restaurar el Llibre d’Actes del Ple Municipal de l’Ajuntament de La Pobla de Lillet que, sota el nom de Llibre de notas de la vila de La Pobla inclou les actes municipals i altres documents importants per al municipi compresos entre els anys 1721 i 1819. Aquesta acció s’emmarca en els serveis i recursos que promou la Xarxa d’Arxius Municipals, formada actualment per 216 arxius municipals i coordinada per l’Oficina de Patrimoni Cultural de la Diputació de Barcelona. L'actuació s’ha fet dins del programa de restauració que es porta a terme a la Xarxa d'Arxius Municipals, xarxa a la qual actualment s'hi han adherit 24 dels 31 municipis de la comarca del Berguedà.

El programa de restauració té com a objectius preservar aquella documentació municipal que és de conservació permanent de manera que es pugui assegurar l’accessibilitat i la difusió dels fons, tant per garantir la seva consulta interna com per a la recerca històrica dels usuaris externs.

Les actes del ple municipal recullen els acords polítics i l’activitat diversa dels ajuntaments en totes les competències que tenen encomanades i per aquesta raó testimonien l’evolució i les transformacions històriques i recents dels nostres pobles i ciutats.

El Llibre de notas de la vila de La Pobla de La Pobla de Lillet (1721-1819), de 426 pàgines, presentava estrips perimetrals en diverses pàgines i a la zona per on passen el cosit i la solapa; pèrdues de suport provocades per rosegadors a una quarantena de pàgines i al llom i la coberta de pergamí; una acumulació de pols i brutícia superficial; doblecs i arrugues a les cantonades; i aurèoles d’humitat.

El procés de restauració ha consistit en una neteja tant del material pergamí de l’enquadernació com del bloc; l’aplanat de plecs i arrugues presents a les vores dels folis; la consolidació d'estrips perimetrals de les pàgines que ho requerien; la reintegració de pèrdues de suport provocades per rosegadors; el reforç dels forats pel cosit; el reaprestat i aplanat de les pàgines; l’estabilització, aplanat, consolidació d'estrips i reforç de la zona per on passa el cosit i la solapa; la reintegració de les pèrdues de suport al llom i la coberta del pergamí i la unió amb el cosit, seguint pauta original, del bloc amb l'enquadernació.

El cost total d’aquesta restauració, duta a terme per en Toni Esparó, ha estat de 1.439,90 € que ha assumit totalment l’Oficina de Patrimoni Cultural de la Diputació de Barcelona.

En conclusió, aquesta acció garanteix la conservació i l’accessibilitat a la memòria documental d’àmbit local.