Es restauren diversos documents del fons Monte-Pio de Sant Adjutori de l’Arxiu Municipal de Sant Cugat Sesgarrigues.

S’han restaurat diversos documents del fons Monte-Pio de Sant Adjutori que va ser donat a l’ajuntament de Sant Cugat Sesgarrigues per l’associació El Forn Exposició Rural fa poc més d’un any.

Aquesta acció s’emmarca en els serveis i recursos que promou la Xarxa d’Arxius Municipals coordinada per l’Oficina de Patrimoni Cultural de la Diputació de Barcelona i s’ha finançat juntament amb l’Ajuntament de Sant Cugat Sesgarrigues.

Els documents restaurats són dos reglaments de 1871 i 1903, un llibre de comptes (1871-1887), uns rebuts de 1871 i diversos plecs de comptes dels anys 1872, 1888 i 1890.

El procés de restauració ha consistit, en funció de l’estat dels documents, en la desinfecció, neteja mecànica, neteja humida, desacidificació, laminació mecànica, consolidació de suports, aplanat general i protecció del document, entre altres tasques.

En conclusió, aquesta acció garanteix la conservació i l’accessibilitat a la memòria documental de l’àmbit local.