L’Arxiu Municipal de Vacarisses difon documents digitalitzats en el web municipal

L’Arxiu  Municipal de Vacarisses,  posa a disposició de tots els interessats, a través de la seva pàgina web, el Quadre de Classificació de la documentació municipal, l’inventari  del fons municipal i un arxiu digital, on podeu consultar, una petita selecció, de documentació històrica digitalitzada.

Es pot accedir en línia a documents tan importants com els llistats refugiats de la guerra civil espanyola de 1937, les eleccions municipals de 1860 a 1903 o  el padró d’habitants des de 1861 a 1892.

Tota aquesta documentació juntament amb els llibres d’actes del ple de 1861 a 2014, l’amillarament de 1861 i les Actes de la Junta municipal, de 1910 a 1930,  es van digitalitzar l’any passat.

Aquesta actuació que l’ajuntament ha realitzat conjuntament amb la Diputació de Barcelona, s’emmarca dins del programa de digitalització que cada any porta a terme la Xarxa d’Arxius Municipals coordinada per l’Oficina de Patrimoni Cultural  de la Diputació de Barcelona.

L’Arxiu Municipal, a banda de salvaguardar i preservar la documentació i informació , amb la digitalització, també pretén fomentar l’accessibilitat i la difusió d’aquest fons documental.

L’objectiu, amb l’accés en línia de documentació històrica, és difondre el Servei, així com facilitar-ne l’accés i contribuir a la transparència informativa de la corporació municipal.