L'Arxiu Municipal de Súria rep la donació d'un llibre de notes de caràcter familiar amb anotacions de 1732 a 1820

L'Arxiu Municipal de Súria ha rebut la donació d'un llibre de notes de caràcter familiar amb anotacions que van des del 1732 al 1820. Es tracta d'un exemplar únic que es troba en bon estat de conservació i que s'ha convertit en el document més antic de l'Arxiu Municipal surienc.

La donació ha estat realitzada per Rosa Sallés i Peramiquel. El llibre, que du per títol 'Llibre de notes, 1732' és un volum relligat en quart i amb cobertes de pergamí, amb nombroses anotacions manuscrites.

Aquestes anotacions deixen constància d'actes notarials, operacions de compra i venda, naixements, capítols matrimonials, defuncions, dades econòmiques i altres informacions de caire familiar, amb referències històriques que estan datades des de començaments del segle XVII fins a les primeres dècades del segle XIX. Per aquest motiu, el llibre presenta un gran interès per ampliar el coneixement de la història de Súria i el seu entorn durant aquest llarg període històric.

Amb la donació d'aquest llibre de notes, l'Arxiu Municipal de Súria continua amb la seva tasca de recuperar i conservar el patrimoni documental del municipi a través de les donacions de fons que puguin fer persones particulars i entitats de la vila.

Aquesta important donació s'afegeix a les que l'Arxiu Municipal de Súria ha rebut en els darrers anys. Entre aquestes donacions destaquen els fons documentals de la fàbrica tèxtil de Cal Jover (finals del segle XIX-2000), del poeta Salvador Perarnau (1895-1971), dels fotògrafs Salvador Vila i Maria Rosa Vers (mitjans del segle XX-començaments del segle XXI) i del grup de colònies El Corriol (1982-2002).

L'Arxiu Municipal de Súria forma part del Programa de Manteniment de la Xarxa d'Arxius Municipals de la Diputació de Barcelona des de l'any 2010.