Creació grup de GD - Meana

Bon dia,

S'informa a la Xarxa d'Arxius Municipals que els arxivers/gestors documentals que tenim la solució del Grupo Meana hem impulsat la creació d'un grup de treball de gestió documental vinculat al programa i amb el suport de la Xarxa d'Arxius Municipals de la OPC de Diputació de Barcelona.

Aquest grup neix amb les objectius crear un espai de trobada, d’anàlisi i de discussió positiva per aquells arxius que tenen alguna de les solucions del Grupo Meana (AUPAC o OpenCertiac) i que estan implicats en la definició dels criteris de gestió documental dins de l’eina. En segon terme, es pretén que com a grup puguem elaborar propostes de millora de l’eina en relació a la gestió documental, en tot el seu cicle de vida, que es traslladin a l’empresa per tal que les pugui valorar i calendaritzar en noves versions. Creiem que la força del treball en grup, ha de ser positiva tant pel mateix grup com per l’empresa, millorant el producte actual i adaptant-lo a la normativa i pràctica dels arxius. És per això que l’existència del grup serà comunicat al Grupo Meana, pel seu coneixement, però alhora el grup es crea com a independent i deslligat de qualsevol relació amb l’empresa.

Dimecres 28 de juny tenim la primera reunió presencial del grup, amb el següent ordre del dia:

1.       Presentació del grup

2.       Estat d’implantació de l’eina en els diferents ajuntaments implicats

3.       Línies vermelles en gestió documental a tenir en compte

a.       Quadre de classificació: com s’implanta en el registre, processos, mòdul arxiu

b.      Tipologies documentals

c.       Classificació documental dels documents i expedients

d.      Model de metadades AUPAC

e.      Preservació digital

f.        Concepte de “document únic”

g.       Indexació i foliat

h.      Integració amb iArxiu

4.       Proposta d’actuació i calendarització accions

5.       Precs i preguntes

Els membres del grup som les arxivers de: Salou, Manlleu, El Prat de Llobregat, Piera, Sant Cugat del Vallès, La Garriga, Vic, Caldes de Montbuí, Pineda de Mar, Tona i Bigues i Riells.

Aquest grup està obert a noves incorporacions de futurs arxius que tinguin aquesta solució o, fins i tot, a aquells que vulguin aportar idees, encara que sigui fora del marc de l'eina.

Aprofitem per donar les gràcies a Diputació de Barcelona per l'espai físic i virtual que ens han ofert per a les reunions del grup.

Moltes gràcies,

Salutacions!

Esperem

1 comentari

Pastallé, Pere

En relació a la creació del grup de treball del grup de Gd - Meana, us voliem informar de la implantació dels gestors documentals dels Ajuntaments que formen la Central de Serveis Tècnics.