L’Inventari de la Col•lecció de cartells de Cinema Llinars a Internet

Des d’avui es pot consultar per Internet l’inventari de la col·lecció de cartells del Cinema Llinars. La documentació que forma part d’aquesta col·lecció es trobava a l’antiga la sala de projecció del cinema i el personal de l’Arxiu Municipal la va recuperar durant la neteja que es van realitzar durant l’estiu de l’any 2015. Aquesta actuació està dins del Programa de Manteniment de la Xarxa d'Arxius Municipals (XAM) de l'Oficina de Patrimoni Cultural (OPC) de la Diputació de Barcelona de la qual l’ajuntament de Llinars en forma part des de l’any 2004.

La col·lecció està formada per 269 cartells de pel·lícules de cinema, 10 cartells d’altres activitats realitzades en el local del cinema, 110 fotogrames en cartró i  461 en paper. També es van recuperar 40 transparències d’anuncis publicitaris que es projectaven abans de les pel·lícules.  Es tracta majoritàriament de pel·lícules dels anys setanta a noranta, encara que pot haver documentació de pel·lícules clàssiques anteriors.

També es van recuperar altres elements patrimonials com ara les sis teles sobre oli de 1969 que va realitzar l’artista Martinell (Emili Alberch Bassó), que decoraven el vestíbul d’entrada al cinema, i dos projectors de pel·lícules, que encara estan a la sala de projeccions a l’espera de la seva destinació definitiva.

El cinema Llinars inicià la seva activitat a començaments dels anys setanta. El local tenia una superificie de 1213 m2 i una capacitat per 740 espectadors. L’any 1988 l’ajuntament de Llinars del Vallès comprà el local. A partir d’aquest moment, la Junta Gestora del Centre d’Activitats Culturals i Recreatives gestiona el cinema. Va deixar de funcionar la 12ena setmana de l’any 2000, segons consta en la darrera declaració d’exhibició, quan es cancel·la la inscripció de l’ajuntament de Llinars del Vallès en el registre d’empreses audiovisuals de Catalunya. 

Disposar d’aquest instrument de descripció és imprescindible per conèixer el contingut de la col·lecció i d'aquesta manera poder-hi accedir i consultar-lo. Per més informació podeu consultar Arxiu Municipal de Llinars del Vallès.