Curs sobre el model del Quadre de Classificació d’Ajuntaments i Consells Comarcals (QdCAC)


La Xarxa d'Arxius Municipal participa en el Curs avançant sobre el model del Quadre de Classificació d’Ajuntaments i Consells Comarcals (QdCAC) que organitza el Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya dins del Pla de Formació.  Aquest curs  tindrà una durada de 5 hores i s'impartirà  el 16 i el  18 de març en una primera edició  i el 23 i 25 de març en una segona edició.  Totes dues edicions seran per via telemàtica.


El curs  que està dirigits preferentment a les persones  tècniques d'arxiu que tinguin el QdCAC implantat a les seves organitzacions però també es podran apuntar  tècnics/ques dels arxius  del Departament de Cultura,  arxivers/eres d'altres departaments de la Generalitat de  Catalunya  i de l'Administració Local. El Programa consistirà en una introducció sobre les parts i les característiques del QdCAC, l'explotació del model:  els complements (TAADs, Ítems de transparència, Vocabulari de funcions comunes de l'Administració local i el codis SIA,  "Representa" i el Registre d'Activitats de Tractament), i la part principal de curs  que estarà centrada en les supòsit pràctics que els alumnes  aportaran abans d'iniciar el curs.


Els professors del curs seran  Anna de la Fragua de l'Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat i Josep Conejo de l'Oficina de Patrimoni Cultural de la Diputació de Barcelona.