Finalitzada l’organització de l’arxiu municipal de Montmaneu

L’arxiu municipal de Montmaneu (Anoia) ha finalitzat l’organització prevista en el conveni de col·laboració signat entre l’Ajuntament de Montmaneu i l’Oficina de Patrimoni Cultural de la Diputació de Barcelona. L’actuació, realitzada entre els mesos d’octubre i desembre de 2021, va ser duta a terme per una arxivera externa amb la supervisió d’un arxiver itinerant de l’OPC.

Els treballs han consistit en el tractament arxivístic integral del fons municipal: ordenació, classificació, descripció i instal·lació, donant com a resultat un total de 463 unitats d’instal·lació (53 metres lineals). L’inventari resultant consta de 915 registres descrits al programa GIAM, en el qual s’ha format al personal, per facilitar la consulta i difusió del fons documents a nivell intern com al conjunt de la ciutadania. Per altra banda, s’ha adequat la instal·lació del fons d’imatges (41 àlbums fotogràfics) i d’altres fons no municipals que sumen uns 9 metres lineals: Jutjat de Pau (27 capses), ADF (15 capses), Hermandad Sindical de Ganaderos y Labradores (6 capses), FET-JONS (2 capses), Cambra Agrària (4 capses), Central Nacional Sindicalista i Jefatura local del Movimiento (1 capsa).

L’organització ha servit per traslladar la documentació de l’edifici del Centre d’Atenció Primària, on es trobava dipositat, i unificar-lo en unes millors condicions de conservació al nou dipòsit de prestatgeries fixes habilitat a la primera planta de l’edifici de l’Ajuntament. La documentació abasta cronològicament el període 1845-2019, permetent aproximar-nos a la història de la població en aquestes dècades i el funcionament dels seus òrgans de govern.

La finalització de l’organització del fons municipal permet a l’Ajuntament de Montmaneu iniciar els tràmits per acollir-se al Programa de Manteniment de la Xarxa d’Arxius Municipals de l’OPC que garanteix a través de l’equip d’arxivers itinerants la consolidació de la gestió diària de l’Arxiu Municipal.