ELS NENS DE L’ESCOLA L’ESQUEIX DE MONISTROL DE CALDERS “DESCOBREIXEN” EL SEU ARXIU MUNICIPAL

El passat dimecres 25 de maig els nens de la “comunitat dels grans” (quart, cinquè i sisè de primària) de l’escola l’Esqueix de Monistrol de Calders van venir a visitar el seu arxiu municipal.

La primera part de la visita va consistir en explicar breument què és un arxiu municipal, quines són les seves funcions i vam aprofundir sobre el concepte “document” i totes les seves possibilitats. Vam començar analitzant el document més antic de l’arxiu, un testament sobre pergamí de l’any 1277 i vam esbrinar que el suport pergamí és, en realitat, la pell d’un animal. Tot seguit, els llibres de Plens i els padrons d’habitants ens van descobrir algunes de les funcions més bàsiques dels ajuntaments, com s’organitzen, i vam rebre la visita del Secretari municipal. Però també vam poder comprovar que no només hi ha documents on la informació és escrita... les fotografies també són documents, i vam tenir la oportunitat d’observar antics negatius sobre placa de vidre.

Un cop vam tenir ben interioritzat que és un document, vam visitar les instal·lacions renovades de l’arxiu municipal. Allà vam observar i reflexionar sobre per a què serveixen els armaris compactes i per què tenim un aparell que treu la humitat de l’ambient i altres aparells de control climàtic.

Amb tota aquesta informació, els nens amb haver de confeccionar un dibuix de la visita on havien d’anotar un concepte que haguéssim après. Aquests dibuixos van servir per confeccionar un expedient que vam titular entre tots i que vam descriure conjuntament a la base de dades de l’arxiu. El vam instal·lar a la seva unitat d’instal·lació i el vam guardar perquè els nens i nenes del futur puguin veure l’arxiu a través dels ulls de la canalla del 2022.

L'arxiu municipal de Monistrol de Calders forma part del Programa de Manteniment de la Xarxa d'Arxius Municipals de la Diputació de Barcelona des de l'any 2004 i rep el suport d'un arxiver itinerant.