Hem tancat la compra de material de conservació dels Arxius del Programa de Manteniment

En el primer trimestre d’enguany, hem tancat la compra de material de conservació per a 29 Arxius municipals del Programa de Manteniment de la Xarxa d’Arxius Municipals (XAM) de la Diputació de Barcelona. Aquesta és la quarta campanya de compres de material de conservació per a documents en suport paper i fotografies per als Arxius municipals del Programa de Manteniment. En conjunt, des de l’Oficina de Patrimoni Cultural (OPC) de la Diputació de Barcelona, hem atès les 29 sol·licituds presentades pels Ajuntaments amb una despesa que ha superat els 15.000 €. En una segona compra de 5.000 €, hem creat un petit estoc al centre de logística de la Diputació, de capses de conservació que els arxivers itinerants del Programa de Manteniment aniran utilitzant segons les necessitats. L’adquisició i instal·lació d’aquest material tècnic garanteix la conservació de la documentació municipal ja sigui en suport paper o fotogràfic, ja sigui en mides reduïdes, grans fulls o volums. En aquesta actuació de compres destaquem les més de 800 capses de mida foli, les 100 capses amb tapa per a documentació de gran format i 76 capses especials per a plànols. D’aquesta manera, des de la XAM, donem suport als Ajuntaments en la conservació del seu patrimoni documental. Actualment, formen part del Programa de Manteniment de la XAM 152 arxius municipals, assistits per 10 arxivers de l’OPC.