L’arxiu municipal de Sant Salvador de Guardiola amplia la seva capacitat

Durant aquest últim trimestre de l’any 2022, l’arxiu municipal de Sant Salvador de Guardiola, a la comarca del Bages, ha adquirit dos mòduls de mobiliari compacte per tal d’ampliar la seva capacitat d’emmagatzematge.

Fins ara, el dipòsit d’arxiu comptava amb prestatgeria fixa que no aprofitava al 100% la capacitat de l’espai d’arxiu. Amb aquesta ampliació, s’ha mantingut la prestatgeria fixa instal·lada al perímetre de la sala de dipòsit, i s’ha substituït la prestatgeria fixa situada al centre del dipòsit per dos armaris compactes. Gràcies a aquests nou mobles, l’arxiu ha guanyat gairebé 130 ml. de capacitat, arribant a una capacitat total de 358,8 ml.

L’arxiu municipal de Sant Salvador de Guardiola forma part del Programa de Manteniment de la Xarxa d’Arxius Municipals de la Diputació de Barcelona des de l’any 2018 i compta amb el suport d’una arxivera itinerant.