Ampliació del dipòsit d'arxiu de l'ajuntament de Castellar del Riu

Acaba de finalitzar l'ampliació del dipòsit d'arxiu de l'ajuntament de Castellar del Riu, remodelació que soluciona els problemes de col·lapse imminent que tenia l’arxiu, i garanteix el seu creixement a mig termini.

Aquesta actuació ha estat coordinada i supervisada per tècnics de l’Oficina de Patrimoni Cultural (OPC) de la Diputació de Barcelona. També foren els tècnics de l’OPC els qui ordenaren, classificaren i inventariaren els fons de l’Arxiu Municipal de Castellar del Riu entre els anys 1995 i 1996. Aquest arxiu forma part de la Xarxa d’Arxius Municipals (XAM) des de l’any 2005.

Les noves instal·lacions de l’Arxiu Municipal permeten incorporar els elements essencials per tal de garantir un correcte funcionament del Servei d’Arxiu Municipal. Així, s’hi ha adequat un espai destinat a ingrés de la documentació i un petit magatzem; el nou dipòsit s’ha equipat amb prestatgeria fixa. Els espais de treball i de despatx per a l’arxiver i la sala destinada a consultes continuen essent els mateixos.

La capacitat del dipòsit de l’Arxiu Municipal de Castellar del Riu pràcticament s'ha duplicat, passant de 42 a 82 metres lineals de prestatgeria. A banda dels fons corresponents a la documentació municipal (1862-2020), també s’hi conserven els fons del Jutjat de Pau, de la Hermandad Sindical de Labradores y Ganaderos i Cambra agrària i de la Delegació Local de FET y de las JONS.