Cent anys de cinema i patrimoni audiovisual local per celebrar la Setmana dels Arxius a la Diputació de Barcelona

La Diputació de Barcelona il·lustra els orígens de l’exhibició del cinema en l’àmbit local ara fa cent anys, mostrant patrimoni documental i audiovisual provinent del seu Arxiu General i de la Xarxa d’Arxius Municipals.

Amb motiu de la Setmana Internacional dels Arxius, del 7 al 10 de juny s’estrenen dos muntatges-documentals i l’exposició virtual «Arxius de cine» amb documents procedents dels arxius municipals de la demarcació de Barcelona, entre altres activitats.

El 9 de juny se celebra el Dia Internacional dels Arxius, data en què es reivindiquen els arxius d'arreu del món, com a garants de la memòria individual i col·lectiva. Amb aquest objectiu té lloc la Setmana Internacional dels Arxius, del 6 al 12 de juny, que enguany duu el lema #SomArxiu, per posar valor a la feina dels arxivers i les històries que guarden els arxius.

La Diputació de Barcelona s’adhereix a aquesta celebració internacional amb un seguit d’activitats que sota el lema «Arxius i audiovisuals: memòria-cinema-progrés» tindran lloc entre el 7 i el 10 de juny. D’una banda es presentaran dos muntatges-documentals realitzats amb filmacions i altres documents conservats per l’Arxiu General adscrit a la Direcció de Serveis de Secretaria Adjunta a la Secretaria General i la Xarxa d’Arxius Municipals, en concret dels Arxius Municipals del Masnou, del Prat de Llobregat, de Sabadell, Sant Vicenç de Torelló, Súria i Tona, que coordina l’Oficina de Patrimoni Cultural de la corporació, més una exposició virtual dedicada als cent anys de l’exhibició del cinema a casa nostra, organitzada per la Xarxa d’Arxius Municipals. A més, s’ha programat una sessió en línia per a tècnics municipals i persones interessades en recursos per a la preservació de mitjans audiovisuals i dues visites guiades a les dependències de l’Arxiu General als recintes de La Maternitat i de l’Escola Industrial.

La intenció d’aquestes activitats és donar a conèixer a la ciutadania els arxius com a eines de memòria i de progrés, en aquesta ocasió, resseguint l’evolució dels mitjans audiovisuals a Catalunya i l’exhibició del cinema en l’àmbit local en els darrers 100 anys. Un patrimoni documental que ens permet revisar el context social, polític, econòmic i cultural de cada època.

Patrimoni audiovisual centenari

La Diputació ha recuperat fotografies i filmacions històriques del seu Arxiu General i de la Xarxa d’Arxius Municipals, que sota el títol «Un viatge per la història del patrimoni audiovisual a casa nostra» publicarà en el seu web de la Setmana dels Arxius https://www.diba.cat/es/web/setmana-dels-arxius. El primer bloc es presentarà dimarts 7 de juny i inclou documents audiovisuals del període del 1859 a 1936, amb imatges com la fotografia més antiga que conserva i que mostra la façana del Palau Provincial de la Diputació, plànols referents a inspeccions de cinema a Barcelona o exemplars de la revista “Cinema amateur” de la Secció de Cinema del Centre Excursionista de Catalunya, i gravacions primigènies com un ball de disfresses a Tona l’any 1927 o la visita de Francesc Macià a Súria el 1932, entre d’altres.

El segon bloc correspon a filmacions seleccionades des de finals de la Segona República fins l’actualitat i es publicarà divendres 10 de juny amb fragments de la tasca pedagògica que Dolors Canals va realitzar a Nova York a les guarderies de guerra durant la Segona Guerra Mundial, d’un documental sobre el Sabadell industrial de postguerra i de les gravacions personals de Laureano López Bodria a diferents indrets de la geografia catalana.

Exposició virtual de la Xarxa d’Arxius Municipals

Amb l’exposició «Arxius de cine», l’equip d’arxivers itinerants del Programa de Manteniment de la Xarxa d’Arxius Municipals presenta una panoràmica del darrers cent anys de cinema a Catalunya, des de l’àmbit de l’exhibició local a pobles i ciutats de la demarcació de Barcelona.

L’exposició de format virtual serà accessible a partir de dijous 9 de juny, coincidint amb el Dia Internacional dels Arxius, a través del portal web  https://www.diba.cat/es/web/exposicions/-/arxius-de-cine. La mostra presenta 81 documents procedents de 34 arxius municipals i la selecció de documents s’ha organitzat en tres àmbits: administració i gestió, equipaments i, programes i publicitat, amb documentació diversa com projectes de construcció dels cinemes, permisos administratius, cartells de pel·lícules, cartelleres, programes de mà, fotografies, talonaris d’entrades, publicitat, rebuts, factures, etcètera.

La mostra inclou un article de context a càrrec del director de fotografia Tomàs Pladevall, recent Premi Gaudí d’Honor - Miquel Porter de l’Acadèmia del Cinema Català i una galeria d’imatges amb tots els documents identificats en els àmbits esmentats, més un mapa amb la geo-localització al territori.

L’exposició s’acompanya d’un vídeo amb el testimoni de Tomàs Pladevall com a home de cinema i de dues persones del municipi de Sant Martí de Tous: l’encarregat del cinema del poble, Pere Mas, i la presidenta de l’Associació d’Amics de Tous, Elisa Vidal, vinculada a l’activitat cinematogràfica de la vila.

Sessió en línia i visites guiades

Per a totes les persones interessades en els recursos existents per preservar els mitjans audiovisuals del passat i alhora disposar d’eines i tècniques per la conservació futura, s’ha programat la sessió en línia «El patrimoni audiovisual dels arxius» a càrrec de David Gonzàlez Ruiz, tècnic de la Secció d’Imatge i so de l’Arxiu Històric de Sabadell. La sessió virtual tindrà lloc dimecres 8 de juny, a les 11 hores i es podrà seguir a través d’aquest enllaç: https://us06web.zoom.us/j/84396678452

Les activitats de la Setmana Internacional dels Arxius també inclouen dues visites a la Diputació de Barcelona, programades per al matí de dijous 9 de juny. D’una banda s’ofereix un recorregut guiat per les dependències de l’Arxiu General al Recinte de La Maternitat, on es custodia i es pot consultar la documentació històrica de la corporació. D’altra banda, i en aquesta ocasió a l’Escola Industrial, s’ofereix una visita guiada a l’Edifici del Rellotge per les instal·lacions de l'Arxiu Central i Intermedi, que dona atenció directa a la corporació i a la ciutadania. Aquest recorregut es complementa amb la visita guiada a l’exposició «Guastavino, Rubió i Baldrich, arquitectes de l’Escola Industrial» dedicada als artífexs dels edificis del recinte al llarg de 150 anys d'història. Els horaris i punts de trobada es poden consultar en aquest enllaç:https://www.diba.cat/es/web/arxiu/portesobertes

Sobre l’Arxiu General de la Diputació

L'Arxiu General de la Diputació de Barcelona (AGDB) s’encarrega de preservar, conservar i posar a l'abast de tothom el patrimoni documental i bibliogràfic de la institució. Gestiona més de dotze quilòmetres de documents en paper, de més de cent mil fotografies i de milers de documents gràfics, audiovisuals, electrònics i sonors. És el responsable del fons de reserva de totes les publicacions de la Diputació de Barcelona.

L’AGDB té les funcions de dirigir, organitzar i coordinar les activitats vinculades amb la gestió, conservació, difusió i consulta dels fons documentals de la Diputació de Barcelona. Impulsa i dona suport a la implantació de sistemes de gestió documental i de l'Administració electrònica a la corporació i organismes vinculats, junt amb la gestió de la documentació produïda per les diferents àrees corporatives. A més, és assessor de centres gestors i gestiona, organitza, descriu, custodia i fa accessible la informació i la documentació, tant per a l'estructura administrativa de la corporació com per a la ciutadania.

Sobre la Xarxa d’Arxius Municipals

La Xarxa d'Arxius Municipals (XAM), constituïda l'any 2003, és l'instrument de col·laboració de la Diputació de Barcelona, per tal de garantir la correcta gestió del patrimoni documental local dels ajuntaments majors de 10.000 habitants que en tenen l'obligació legal. Alhora, la XAM és l'instrument adient per donar suport als ajuntaments menors de 10.000 habitants que, malgrat que no tinguin un arxiu propi integrat al Sistema d'Arxius de Catalunya, han de disposar d'un únic sistema de gestió documental i, en el cas que compleixin els requisits establerts per la Llei, poder integrar-se al Sistema d'Arxius de Catalunya.

L'experiència actual va néixer amb el programa pilot de l'arxiver itinerant del Bages l’any 1992, que va comptar amb la col·laboració de l'Associació d'Arxivers de Catalunya i el Centre d'Estudis del Bages. L'ampliació d'aquell programa, que inicialment implicava quatre municipis d'aquella comarca, ha comportat la consolidació d'un equip d'arxivers que han organitzat 216 fons documentals municipals de la demarcació de Barcelona (dades a desembre de 2021).

Actualment, la Xarxa d’Arxius Municipals està formada per 245 arxius municipals, 158 arxius municipals del Programa de Manteniment assistits pels arxivers itinerants de l’Oficina de Patrimoni Cultural i 87 arxius municipals de la Central de Serveis Tècnics, amb personal tècnic propi.

Oficina de Patrimoni Cultural