L’Arxiu Municipal del Pont de Vilomara i Rocafort rep la donació de l’Avantprojecte per l’abastiment d’aigües al Pont de Vilomara

L’Arxiu Municipal del Pont de Vilomara i Rocafort ha rebut la donació d’un llibret amb l’avantprojecte de la portada d’aigües al nucli urbà del Pont de Vilomara, realitzat el 1922.

La donació, realitzada pel senyor Esteve Closas Sánchez, consta d’un llibret de reduïdes dimensions, mida DIN A5, conformat per folis plegats pel mig i fixats mitjançant grapes. En el document hi consta informació tècnica i econòmica per la portada d’aigües al nucli urbà, incloses les fàbriques tèxtils.

El document donat a l’Arxiu Municipal és d’especial importància per al municipi del Pont de Vilomara i Rocafort, ja que tot i que el projecte d’abastiment d’aigües del nucli urbà no es va executar exactament com mostra el document, permet conèixer com es van projectar canonades, canalitzacions i fonts municipals, algunes de les quals encara existeixen. A més, el document conté dos mapes: un amb la topografia de la situació del nucli urbà del Pont de Vilomara i l’altre, el més cridaner, un plànol del nucli urbà on hi consten els noms dels carrers en aquelles dates, permetent-nos estudiar l’evolució del nomenclàtor.

Amb aquesta acció, l’Arxiu Municipal del Pont de Vilomara i Rocafort vol continuar la tasca de recuperació, conservació i difusió del patrimoni documental del municipi a través de les donacions de fons que puguin fer els particulars, les entitats i les associacions.

L’Arxiu Municipal del Pont de Vilomara i Rocafort forma part del programa de manteniment de la Xarxa d’Arxius Municipals (XAM) des de 2005 i rep el suport d’un arxiver itinerant.