Arxiu Municipal de Puigdàlber

Arxius municipals digitals   

El Servei d’Arxiu Municipal de Puigdàlber és el servei de l'ajuntament destinat a l’organització, classificació, conservació i difusió del patrimoni documental local. El servei gestiona els documents que provenen de les oficines municipals i són d’utilitat per a l’administració municipal i per garantir els drets dels ciutadans, els documents de conservació permanent, i fons i col·leccions de particulars, entitats i organismes vinculats al municipi de Puigdàlber. L´Arxiu Municipal de Puigdàlber  forma part de la Xarxa d’Arxius Municipals (XAM) de la Diputació de Barcelona des de l’any 2018.

Serveis

Els serveis que ofereix són:

  • Consulta de fons
  • Reprografia
  • Assessorament a arxius d'entitats i associons
  • Suport a la investigació

 

Horaris de consulta

Horaris de consulta: demanar cita prèvia

Consultes i informació: 938 98 90 77

 

Fons documentals

L’arxiu municipal de Puigdàlber conté bona part dels fons que integren el patrimoni documental del municipi. La part més important és la dels fons generats per les diferents administracions municipals al llarg de la història, però també aplega fons d’institucions, fons d'entitats i fons personals, i recull els testimonis documentals que els ciutadans i les entitats locals hi vulguin dipositar.

El quadre de fons aplega la informació bàsica del conjunt de fons i col·leccions del Arxiu Municipal de Puigdàlber.

 

           Fons de l'Administració Local

101   Ajuntament de Puigdàlber (1846-...)

           Fons públics no municipals                                                                                                         

201    Jutjat de Pau de Puigdàlber (1871-1993), 1,56 ml.

           Fons privats                                                                                                                                     

301   Delegació Local de FET y de las JONS (1943-1971), 0,12 ml.

303   Societat Cultural i Recreativa de Puigdàlber (1992-1994), 0,12 ml.

304   Centre de Convivència Social de Puigdàlber (1980-1993), 0,12 ml.

305   Associació de Jubilats i Pensionistes de Puigdàlber (1995-2008), 0,12 ml.

Col·leccions

901    Col·lecció Puigdàlber