Els ajuntament de Sant Feliu de Codines i Sant Pere de Vilamajor preserven per 500 anys el seu patrimoni documental digital.

Els ajuntaments de Sant Feliu de Codines i Sant Pere de Vilamajor han rebut, respectivament, de la Xarxa d’Arxius Municipals de la Diputació de Barcelona i l’empresa noruega  Piql, 6 i 2 rotllos de pel·lícula amb informació essencial, respectivament. Aquesta iniciativa  s’emmarca en el projecte iniciat per l’Oficina de Patrimoni Cultural de la Diputació de Barcelona, que dirigeix la Xarxa d’Arxius Municipals, de preservació de la documentació municipal a llarg termini.

El projecte aplica la tecnologia desenvolupada per la pròpia empresa Piql que consisteix en fixar dades estructurades i documents digitals en una pel·lícula de polièster de 35 mm.  mitjançant codis QR d’alta intensitat amb l’objectiu de garantir-ne la seva preservació a llarg termini. Al voltant de 500 anys.

L’ajuntament de Sant Feliu de Codines ha seleccionat per aquest projecte; els llibre d’actes  del Ple de l’ajuntament des de 1828 fins a l’any 2000; fotografies antigues; vídeos del municipi i els expedients administratius creats electrònicament des del 2016 fins a l’any 2018.  

L’ajuntament de Sant Pere de Vilamajor ha seleccionat les actes del Ple de 1583 a 2007, dvd’s de memòria històrica referents al temps de la Guerra Civil i a l’evolució del poble i expedients administratius creats electrònicament.

D’aquesta manera la Xarxa d’Arxius Municipals  de la Diputació de Barcelona, dona suport a la preservació de la documentació municipal a llarg termini, perquè les futures generacions puguin accedir a la memòria documental d’àmbit local.