Han finalitzat els treballs de restauració de documentació de l'arxiu municipal de Pontons

El taller de conservació-restauració de Berta Blasi ha fet entrega a l'ajuntament de Pontons de les vint-i-cinc capses de documentació que van ser traslladades al seu taller per ser desinfectades.

La documentació és trobava en un avançat estat de deteriorament i afectada per humitats i microorganismes. Els treballs duts a terme permetran que aquesta documentació pugui ser manipulada des de l'arxiu municipal per tal de ser descrita i catalogada als instruments de descripció de l'arxiu. També permetran valorar si alguna d'aquesta documentació cal que pasi per un segon procès de restauració per tal de ser consolidada a fi de poder-la posar a disposició pública pels usuaris interessats.

Aquests treballs de restauració han estat possibles gràcies al cofinançament dut a terme entre l'ajuntament de Pontons i la Diputació de Barcelona. L'arxiu municipal de Pontons forma part del Programa de Manteniment de la Xarxa d'Arxius Municipals de la mateixa Diputació des de l'any 2018.