Arxiu Municipal de Rupit i Pruit

Arxius municipals digitals   

El Servei d’Arxiu Municipal de Rupit i Pruit és el servei de l'ajuntament destinat a l’organització, classificació, conservació i difusió del patrimoni documental local. El servei gestiona els documents que provenen de les oficines municipals i són d’utilitat per a l’administració municipal i per garantir els drets dels ciutadans, els documents de conservació permanent, i fons i col·leccions de particulars, entitats i organismes vinculats al municipi de Rupit i Pruit. L´Arxiu Municipal de Rupit i Pruit forma part de la Xarxa d’Arxius Municipals (XAM) de la Diputació de Barcelona des de l’any 2007, i l’ajuntament va aprovar el Reglament del Servei d’Arxiu l’any 2010.

Serveis

Els serveis que ofereix són:

  • Consulta de fons
  • Reprografia
  • Assessorament a arxius d'entitats i associacions
  • Suport a la investigació

 

Horaris de consulta

Horaris de consulta: dilluns, dimecres i divendres de 10 a 14 h.

Consultes i informació: 93 852 20 03 o rupit@diba.cat

 

Fons documentals

L’arxiu municipal de Rupit i Pruit conté bona part dels fons que integren el patrimoni documental del municipi. La part més important és la dels fons generats per les diferents administracions municipals al llarg de la història, però també aplega fons d’institucions, fons d'entitats i fons personals, i recull els testimonis documentals que els ciutadans i les entitats locals hi vulguin dipositar.

El quadre de fons aplega la informació bàsica del conjunt de fons i col·leccions del Arxiu Municipal de Rupit i Pruit

           Fons de l'Administració Local

101  Ajuntament de Rupit i Pruit

102  Ajuntament de Rupit

103  Ajuntament de Pruit

           Fons públics no municipals

201  Jutjat de Pau de Pruit

202  Jutjat de Pau de Rupit

203  Jutjat de Pau de Rupit i Pruit

           Fons privats

301  Delegació Local de FET y de las JONS – Pruit (1968-1974), (0,11 m.)

302  Delegació Local de FET y de las JONS – Rupit (1957-1974), (0,11 m.)

303  Associació de Defensa Forestal (ADF) (1987-2006), (0,23 m.)

304  Escola de Pruit

305  Escola de Rupit (1936-1972)

306  Germandat sindical – Pruit (1953-1961), (0,11 m.)

307  CEIP l'Agullola (1977-2006), (1,72 m.)

308  Consorci Vall de Sau – Collsacabra (1992-2013), (8,97 m.)