Arxiu Municipal d'Alpens

Arxius municipals digitals   

El Servei d’Arxiu Municipal d’Alpens és el servei de l'ajuntament destinat a l’organització, classificació, conservació i difusió del patrimoni documental local. El servei gestiona els documents que provenen de les oficines municipals i són d’utilitat per a l’administració municipal i per garantir els drets dels ciutadans, els documents de conservació permanent, i fons i col·leccions de particulars, entitats i organismes vinculats al municipi d’Alpens. L´Arxiu Municipal d’ Alpens forma part de la Xarxa d’Arxius Municipals (XAM) de la Diputació de Barcelona des de l’any 2011, i l’ajuntament va aprovar el Reglament del Servei d’Arxiu el 2013.

Serveis

Els serveis que ofereix són:

  • Consulta de fons
  • Reprografia
  • Assessorament a arxius d'entitats i associons
  • Suport a la investigació

 

Horaris de consulta

Horaris de consulta: Hores convingudes, dilluns, dimecres i divendres de 10 a 14h

Consultes i informació: 93 857 80 75 o  alpens@diba.cat

 

Fons documentals

L’arxiu municipal d’Alpens conté bona part dels fons que integren el patrimoni documental del municipi. La part més important és la dels fons generats per les diferents administracions municipals al llarg de la història, però també aplega fons d’institucions, fons d'entitats i fons personals, i recull els testimonis documentals que els ciutadans i les entitats locals hi vulguin dipositar.

El quadre de fons aplega la informació bàsica del conjunt de fons i col·leccions del Arxiu Municipal d’Alpens.

 

           Fons de l'Administració Local

101  Ajuntament d'Alpens

           Fons públics no municipals

201  Jutjat de Pau d'Alpens

           Fons privats

301  Cambra agrària local (1965-1984), (0,12 m.)

303  Delegació Local de FET y de las JONS (1960-1972), (0,1 m.)

304  Consejo Local del Movimiento (1970-1973), (0,12 m.)

 305   Asociación de Cabezas de Família (1965-1967), (0,12 m.)