Arxiu Municipal d'Avià

Arxius municipals digitals   

El Servei d’Arxiu Municipal d’Avià és el servei de l'ajuntament destinat a l’organització, classificació, conservació i difusió del patrimoni documental local. El servei gestiona els documents que provenen de les oficines municipals i són d’utilitat per a l’administració municipal i per garantir els drets dels ciutadans, els documents de conservació permanent, i fons i col·leccions de particulars, entitats i organismes vinculats al municipi d’Avià. L'Arxiu Municipal d’Avià forma part de la Xarxa d’Arxius Municipals (XAM) de la Diputació de Barcelona des de l’any 2004.

 

Serveis

  • Consulta de fons
  • Reprografia
  • Assessorament a arxius d'entitats i associacions
  • Suport a la investigació
 

Consulta

Ajuntament d'Avià

Pau Casals, 22

08610 AVIÀ

Horaris de consulta: de dilluns a divendres de 8 a 15 h

Consultes i informació: 93 823 00 00 o avia@diba.cat

 

Fons documentals

L’arxiu municipal d’Avià conté bona part dels fons que integren el patrimoni documental del municipi. La part més important és la dels fons generats per les diferents administracions municipals al llarg de la història, però també aplega fons d’institucions, fons d'entitats i fons personals, i recull els testimonis documentals que els ciutadans i les entitats locals hi vulguin dipositar.

El quadre de fons aplega la informació bàsica del conjunt de fons i col·leccions del Arxiu Municipal d’Avià

 

          Fons de l'Administració Local                                                                                                     

101   Ajuntament d’Avià

          Fons públics no municipals                                                                                                       

201   Jutjat de Pau d'Avià

          Fons privats                                                                                                                                   

301   Cambra agrària local / Germandat de Llauradors i ramaders / Sindicat agrícola (1950-1987), (1,08 m.)

303   Delegació Local de FET y de las JONS (1942-1976), (0,12 m.)

304   Societat Agrària Molí del Castell (1984-1985), (0,1 m.)

305   Grup Sindical de Colonització (1972-1975), (0,1 m.)

306   Germandat dels Malalts (1872-1873), (0,1 m.)

307   Germandat de Sant Antoni (1918-1920), (0,1 m.)

308   Germandat de Sant Josep i Sant Antoni (1934-1955), (0,1 m.)

309   Ateneu obrer (1918-1918), (0,1 m.)

310   Documentació particular (1902-1994), (0,10 m.)

311   Documentació particular. Escriptures de La Plana (1942-1976), (0,10 m.)

          Col·leccions                                                                                                                                   

902        Publicacions comarcals (1983-1999), (0,5 m.)