Arxiu Municipal de Begues

Arxius municipals digitals   

El Servei d’Arxiu Municipal de Begues és el servei de l'ajuntament destinat a l’organització, classificació, conservació i difusió del patrimoni documental local. El servei gestiona els documents que provenen de les oficines municipals i són d’utilitat per a l’administració municipal i per garantir els drets dels ciutadans, els documents de conservació permanent, i fons i col·leccions de particulars, entitats i organismes vinculats al municipi de Begues. L'Arxiu Municipal de Begues forma part de la Xarxa d’Arxius Municipals (XAM) de la Diputació de Barcelona des de l’any 2013.

Serveis

Els serveis que ofereix són:

  • Consulta de fons
  • Reprografia
  • Assessorament a arxius d'entitats i associacions
  • Suport a la investigació

 

Horaris de consulta

Ajuntament de Begues

Avinguda Torres Vilaró, 4. 

Horaris de consulta: de dilluns a divendres de 10 a 12 h. Últim divendres de mes de 16  a 20 h

Consultes i informació: 93 639 05 38 o  begues@begues.cat

 

Fons documentals

L’arxiu municipal de Begues conté bona part dels fons que integren el patrimoni documental del municipi. La part més important és la dels fons generats per les diferents administracions municipals al llarg de la història, però també aplega fons d’institucions, fons d'entitats i fons personals, i recull els testimonis documentals que els ciutadans i les entitats locals hi vulguin dipositar.

El quadre de fons aplega la informació bàsica del conjunt de fons i col·leccions del Arxiu Municipal de Begues

           Fons de l'Administració Local                                                                                                       

101    Ajuntament de Begues (1802-2021), 430 ml.

           Fons públics no municipals                                                                                                         

201    Jutjat de Pau de Begues (1833-2021), 12,65 ml.

           Fons privats                                                                                                                                     

301   Delegació Local de FET y de las JONS (1940-1970), 0,36 ml.

302   ADF Begues/ ADF Puig Vicenç (1987-2012), 0,23 ml.

303   Lina Font Grau (1923-1993), 0,72 ml.

304   Fundació Pere Borés Calsamiglia

305   Begues Festiu (1978-2002), 0,12 ml.

           Col·leccions

901   Col·lecció Begues (1888-1982), 0,24 ml.