Arxiu Municipal de Cabrera de Mar

Arxius municipals digitals   

El Servei d’Arxiu Municipal de Cabrera de Mar és el servei de l'ajuntament destinat a l’organització, classificació, conservació i difusió del patrimoni documental local. El servei gestiona els documents que provenen de les oficines municipals i són d’utilitat per a l’administració municipal, garanteix els drets dels ciutadans, preserva els documents de conservació permanent, i fons i col·leccions de particulars, entitats i organismes vinculats al municipi de Cabrera de Mar. L´Arxiu Municipal de Cabrera de Mar forma part de la Xarxa d’Arxius Municipals (XAM) de la Diputació de Barcelona des de l’any 2009.

Serveis

Els serveis que ofereix són:

  • Consulta de fons
  • Reprografia
  • Assessorament a arxius d'entitats i associacions
  • Suport a la investigació

 

Horaris de consulta

Horaris de consulta: dilluns, dimecres i divendres de 9 a 14h

Consultes i informació: 937 590 091 o info@cabrerademar.cat

Fons documentals

L’arxiu municipal de Cabrera de Mar conté bona part dels fons que integren el patrimoni documental del municipi. La part més important és la dels fons generats per les diferents administracions municipals al llarg de la història, però també aplega fons d’institucions, fons d'entitats i fons personals, i recull els testimonis documentals que els ciutadans i les entitats locals hi vulguin dipositar.

El quadre de fons aplega la informació bàsica del conjunt de fons i col·leccions del Arxiu Municipal de Cabrera de Mar

          Fons de l'Administració Local                                                                          

101   Ajuntament de Cabrera de Mar

102   Gestió Iniciatives Cabrera S.A., GICSA (1993-2018), (5,6 m.)

         Fons públics no municipals                                                                                        

201   Jutjat de Pau de Cabrera de Mar  (1892-2008), (15 m.)

          Fons privats                                                                                                                   

304   Horta Gabriel Bonet, (1944-1945), (0.02 m.)