Arxiu Municipal de Figaró-Montmany

Arxius municipals digitals   

El Servei d’Arxiu Municipal de Figaró-Montmany és el servei de l'ajuntament destinat a l’organització, classificació, conservació i difusió del patrimoni documental local. El servei gestiona els documents que provenen de les oficines municipals i són d’utilitat per a l’administració municipal i per garantir els drets dels ciutadans, els documents de conservació permanent, i fons i col·leccions de particulars, entitats i organismes vinculats al municipi de Figaró-Montmany. L´Arxiu Municipal de Figaró-Montmany forma part de la Xarxa d’Arxius Municipals (XAM) de la Diputació de Barcelona des de l’any 2005.

Serveis

Els serveis que ofereix són:

  • Consulta de fons
  • Reprografia
  • Assessorament a arxius d'entitats i associacions
  • Suport a la investigació

 

Horaris de consulta

Horaris de consulta: dilluns, dimecres i divendres de 10 a 14 h.

Consultes i informació: 93 842 9111 o  figaro@diba.cat

 

Fons documentals

L’arxiu municipal de Figaró-Montmany conté bona part dels fons que integren el patrimoni documental del municipi. La part més important és la dels fons generats per les diferents administracions municipals al llarg de la història, però també aplega fons d’institucions, fons d'entitats i fons personals, i recull els testimonis documentals que els ciutadans i les entitats locals hi vulguin dipositar.

El quadre de fons aplega la informació bàsica del conjunt de fons i col·leccions del Arxiu Municipal de Figaró-Montmany

            Fons de l'Administració Local

101    Ajuntament de Figaró-Montmany

            Fons públics no municipals

201    Jutjat de Pau de Figaró-Montmany

            Fons privats

306    Club Esportiu Figaró (Fons Franzi)

            Col·leccions

902    Publicacions (1965-1977), (0,22 m.)