Arxiu Municipal de Casserres

Arxius municipals digitals   

El Servei d’Arxiu Municipal de Casserres és el servei de l'ajuntament destinat a l’organització, classificació, conservació i difusió del patrimoni documental local. El servei gestiona els documents que provenen de les oficines municipals i són d’utilitat per a l’administració municipal i per garantir els drets dels ciutadans, els documents de conservació permanent, i fons i col·leccions de particulars, entitats i organismes vinculats al municipi de Casserres. L’Arxiu Municipal de Casserres forma part de la Xarxa d’Arxius Municipals (XAM) de la Diputació de Barcelona des de l’any 2012

Serveis

Els serveis que ofereix són:

  • Consulta de fons
  • Reprografia
  • Assessorament a arxius d'entitats i associacions
  • Suport a la investigació

 

Horaris de consulta

Horaris de consulta: de dilluns a divendres de 8 a 14.30h

Consultes i informació: 93 823 40 00 o  casserres@diba.cat

 

Fons documentals

L’arxiu municipal de Casserres conté bona part dels fons que integren el patrimoni documental del municipi. La part més important és la dels fons generats per les diferents administracions municipals al llarg de la història, però també aplega fons d’institucions, fons d'entitats i fons personals, i recull els testimonis documentals que els ciutadans i les entitats locals hi vulguin dipositar.

El quadre de fons aplega la informació bàsica del conjunt de fons i col·leccions del Arxiu Municipal de Casserres

             Fons de l'Administració Local                                                                                                

101      Ajuntament de Casserres 

             Fons públics no municipals                                                                                                  

201      Jutjat de Pau de Casserres

             Fons privats                                                                                                                              

301      Cambra agrària local / Germandat de Llauradors i ramaders / Sindicat agrícola (1950-1996), (2,40 m.)

303      Delegació Local de FET y de las JONS (1939-1960), (0,12 m.)

304      Escriptures Comercial Viladomiu (1950-1990), (1,08 m.)