Arxiu Municipal de la Castanya

1- ÀREA D'IDENTIFICACIÓ

  La Castanya

1.1. Codi de referència

08026.102.00.00.00.00

1.2. Nivell de descripció

Fons

1.3. Títol

Batllia de la Castanya

1.4.1. Data inici

1697

1.4.2. Data final

1856

1.4.3. Comentari a data

-

1.5. Resum de tipus de volums i suports

5 unitats de descripció

0,10 m.

Paper

2- ÀREA DE CONTEXT

 

2.1. Nom del productor

Batllia de la Castanya

2.2. Història del productor

La Castanya i el Brull es varen fusionar definitivament entorn de mig segle XIX. La Castanya havia format part de la batllia única del castell del Brull fins als volts de 1770. A partir d'aquest moment va formar una batllia pròpia que tingué només uns setanta anys de vida pròpia. Les lleis municipals donades entre els anys 1833 i 1840 varen fer desaparèixer moltes antigues petites batllies, les que tenien menys de deu famílies, i varen afavorir la unió de batllies amb lligams entre elles, com era el cas del Brull i la Castanya, que per qüestions de cadastre i tributació es computaven juntes tot i tenir batlles propis.

2.3. Història arxivística

No hi ha documentades actuacions arxivístiques específiques ni hi ha documentats instruments de descripció sistemàtics fins la intervenció que hi portà a terme l'Oficina de Patrimoni Cultural de la Diputació de Barcelona entre els mesos de maig a juliol de 1998. L’any 2004 l'ajuntament del Brull s'adherí al Programa de Manteniment de la Xarxa d'Arxius Municipals de la Diputació de Barcelona.

2.4. Dades d'ingrés

Es desconeix on es conservava la documentació i quan va passar a formar part de l'Arxiu del Brull.

3- ÀREA DE CONTINGUT I ESTRUCTURA

 

3.1. Abast i contingut

El fons de la Castanya està format per un grup de documents produït orgànicament i/o reunit i utilitzat per l'organisme en l'exercici de les seves activitats i funcions.

3.2. Avaluació, tria i eliminació

Tots els documents del fons són de titularitat pública i, per tant, estan sotmesos a al normativa d'avaluació, sobre la base de la qual se'n determina la conservació, per raó del valor cultural, informatiu o jurídic, o bé l’eliminació.

3.3. Increments

Fons tancat.

3.4. Sistema d'organització

El fons està organitzat segons el quadre de classificació desenvolupat per l’Oficina de Patrimoni Cultural de la Diputació de Barcelona.

4- ÀREA DE CONDICIONS D'ACCÉS i ÚS

 

4.1. Condicions d'accés

La documentació és de lliure accés, seguint els procediments organitzativament establerts, llevat d'algunes sèries que contenen dades considerades sensibles d'especial protecció segons la legislació vigent.

4.2. Condicions de reproducció

La documentació és reproduïble, seguint els procediments organitzativament establerts, llevat d'algunes sèries que contenen dades considerades sensibles d'especial protecció segons la legislació vigent.

4.5. Instruments de descripció

Per al fons transferit a l’arxiu i automatitzat amb el programa GIAM:

5- DOCUMENTACIÓ RELACIONADA

 

5.1. Documentació relacionada

Cal tenir present el fons del Brull i el fons del Jutjat de Pau del Brull que completa l’acció de l’administració de justícia al municipi. Pot haver-hi documentació relacionada a l’Ajuntament de Seva.

6- ÀREA DE NOTES

 

6.1. Notes

-

7- ÀREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓ

 

7.1. Autoria i dates

Data de creació: 2015/09/16

Autoria: Jordi Vilamala Salvans

7.1.2. Data de descripció

Data de modificació: 2015/09/16

7.3.1. Regles i convencions

Norma de Descripció Arxivística de Catalunya (NODAC). Generalitat de Catalunya. Departament de Cultura. Subdirecció General d’Arxiu i Associació d’Arxivers de Catalunya, Barcelona;  2006.