Arxiu Municipal de Castell de l'Areny

Arxius municipals digitals   

El Servei d’Arxiu Municipal de Castell de l’Areny és el servei de l'ajuntament destinat a l’organització, classificació, conservació i difusió del patrimoni documental local. El servei gestiona els documents que provenen de les oficines municipals i són d’utilitat per a l’administració municipal i per garantir els drets dels ciutadans, els documents de conservació permanent, i fons i col·leccions de particulars, entitats i organismes vinculats al municipi de Castell de l’Areny. L’Arxiu Municipal de Castell de l’Areny forma part de la Xarxa d’Arxius Municipals (XAM) de la Diputació de Barcelona des de l’any 2007

Serveis

  • Els serveis que ofereix són:
  • Consulta de fons
  • Reprografia
  • Assessorament a arxius d'entitats i associacions
  • Suport a la investigació

 

Horaris de consulta

Horaris de consulta: dilluns de 9 a 13h

Consultes i informació: 93 823 80 25 o  castell@diba.cat

 

Fons documentals

L’arxiu municipal de Castell de l’Areny conté bona part dels fons que integren el patrimoni documental del municipi. La part més important és la dels fons generats per les diferents administracions municipals al llarg de la història, però també aplega fons d’institucions, fons d'entitats i fons personals, i recull els testimonis documentals que els ciutadans i les entitats locals hi vulguin dipositar.

El quadre de fons aplega la informació bàsica del conjunt de fons i col·leccions del Arxiu Municipal de Castell de l’Areny

             Fons de l'Administració Local                                                                                                   

101      Ajuntament de Castell de l'Areny 

             Fons públics no municipals                                                                                                     

201      Jutjat de Pau de Castell de l'Areny (1870-2009), (1,2 m.)

             Fons privats                                                                                                                                 

301      Cambra agrària local / Germandat de Llauradors i ramaders / Sindicat agrícola (1936-1978), (0,3 m.)

302      Associació de Defensa Forestal (ADF) (1990-1998), (0,1 m.)

303      Delegació Local de FET y de las JONS (1955-1971), (0,1 m.)

304      Germandat de Castell de l’Areny (1907/1930), (0,1 m.)

305      Documentació particular (1793/1929), (0,1 m.)

306      Documentació parroquial (1793/1929), (0,1 m.)