Arxiu Municipal de Gualba

Arxius municipals digitals   

El Servei d’Arxiu Municipal de Gualba és el servei de l'ajuntament destinat a l’organització, classificació, conservació i difusió del patrimoni documental local. El servei gestiona els documents que provenen de les oficines municipals i són d’utilitat per a l’administració municipal, garanteix els drets dels ciutadans, preserva els documents de conservació permanent, i fons i col·leccions de particulars, entitats i organismes vinculats al municipi de Gualba. L´Arxiu Municipal de Gualba forma part de la Xarxa d’Arxius Municipals (XAM) de la Diputació de Barcelona des de l’any 2007

Serveis

Els serveis que ofereix són:

·       Consulta de fons

·       Reprografia

·       Assessorament a arxius d'entitats i associacions

·       Suport a la investigació

 

Horaris de consulta

Horaris de consulta: De dilluns a divendres de 9 a 13 h. Dijous de 17 a 19 h.

Consultes i informació: 938 487 027  o gualba@diba.cat

 

Fons documentals

L’arxiu municipal de Gualba conté bona part dels fons que integren el patrimoni documental del municipi. La part més important és la dels fons generats per les diferents administracions municipals al llarg de la història, però també aplega fons d’institucions, fons d'entitats i fons personals, i recull els testimonis documentals que els ciutadans i les entitats locals hi vulguin dipositar.

El quadre de fons aplega la informació bàsica del conjunt de fons i col·leccions del Arxiu Municipal de Gualba.

          Fons de l'Administració Local                                                                          

101   Ajuntament de Gualba                                                                        

          Fons públics no municipals                                                                                        

201   Jutjat de Pau de Gualba, (1841-2007), (5.75 m.)

202   Escoles, (1953-2000), (0.6 m.)

          Fons privats                                                                                                                   

301   Cambra agraria/ Hermandad de Agricultores y ganaderos (1936-1945), (0,11 m.)

303   Delegación Local de FET y de las JONS (1940-1972), (0,11 m.)

304    Cooperativa Popular, (1938), (0,22m.)

305    Club de Futbol, (1994-2002), (0,46 m.)

          Col·leccions                                                                                                

901    C ol·lecció de Gualba, (1909-1995), (0,22 m.)

Pàgines filles