Arxiu Municipal de les Masies de Voltregà

Arxius municipals digitals   

El Servei d’Arxiu Municipal de les Masies de Voltregà és el servei de l'ajuntament destinat a l’organització, classificació, conservació i difusió del patrimoni documental local. El servei gestiona els documents que provenen de les oficines municipals i són d’utilitat per a l’administració municipal i per garantir els drets dels ciutadans, els documents de conservació permanent, i fons i col·leccions de particulars, entitats i organismes vinculats al municipi de Les Masies de Voltregà. L'Arxiu Municipal de les Masies de Voltregà forma part de la Xarxa d’Arxius Municipals (XAM) de la Diputació de Barcelona des de l’any 2006.

 

Serveis

  • Consulta de fons
  • Reprografia
  • Assessorament a arxius d'entitats i associacions
  • Suport a la investigació

 

Consulta

Ajuntament de les Masies de Voltregà

Ctra. C-17z, pk. 70,400 Casa Forta del Despujol

08508 LES MASIES DE VOLTREGÀ

Horaris de consulta: de dilluns a divendres de 9 a 14 h.

Consultes i informació: 93 857 00 28 o masiesv@diba.cat

www.lesmasiesdevoltrega.cat

 

Fons documentals

L’arxiu municipal de les Masies de Voltregà conté bona part dels fons que integren el patrimoni documental del municipi. La part més important és la dels fons generats per les diferents administracions municipals al llarg de la història, però també aplega fons d’institucions i fons privats, i recull els testimonis documentals que els ciutadans i les entitats locals hi vulguin dipositar.

El quadre de fons aplega la informació bàsica del conjunt de fons i col·leccions del Arxiu Municipal de les Masies de Voltregà

          Fons de l'Administració Local

101   Ajuntament de Les Masies de Voltregà

 

 Fons públics no municipals

201   Jutjat de Pau de Les Masies de Voltregà (1875-2011), (13,00 m.)

            Fons Privats         

304   Marquès de Palmerola (s. XIX-s. XX), (3,22)

305   Col·lecció Mare de Déu de la Gleva (1921-1923), (0,11 m.)