Arxiu Municipal de Montesquiu

Arxius municipals digitals   

El Servei d’Arxiu Municipal de Montesquiu és el servei de l'ajuntament destinat a l’organització, classificació, conservació i difusió del patrimoni documental local. El servei gestiona els documents que provenen de les oficines municipals i són d’utilitat per a l’administració municipal i per garantir els drets dels ciutadans, els documents de conservació permanent, i fons i col·leccions de particulars, entitats i organismes vinculats al municipi de Montesquiu. L'Arxiu Municipal de Montesquiu forma part de la Xarxa d’Arxius Municipals (XAM) de la Diputació de Barcelona des de l’any 2006.

 

Serveis

  • Consulta de fons
  • Reprografia
  • Assessorament a arxius d'entitats i associacions
  • Suport a la investigació

 

Consulta

Ajuntament de Montesquiu

Plaça Emili Juncadella, 12

08585 MONTESQUIU

Horaris de consulta: de dilluns a divendres de 10 a 14 h.

Consultes i informació: 93.852.91.00 / 93.852.90.91 o montesquiu@diba.cat

www.montesquiu.cat

 

Fons documentals

L’arxiu municipal del Montesquiu conté bona part dels fons que integren el patrimoni documental del municipi. La part més important és la dels fons generats per les diferents administracions municipals al llarg de la història, però també aplega fons d’institucions i fons privats, i recull els testimonis documentals que els ciutadans i les entitats locals hi vulguin dipositar. El quadre de fons aplega la informació bàsica del conjunt de fons i col·leccions del Arxiu Municipal de Montesquiu.

          Fons de l'Administració Local

101   Ajuntament de Montesquiu (1921-2022)

102   Societat Municipal de l'Habitatge de Montesquiu (1994-2009), (1,03 m.)

          Fons públics no municipals

201   Jutjat de Pau de Montesquiu (1937-2012), (0,34 m.)

           Fons Privats         

301    Falange Española Tradicionalista y de las JONS / CNS (0,10 m.)