Arxiu Municipal de Sant Cebrià de Vallalta

Arxius municipals digitals   

El Servei d’Arxiu Municipal de Sant Cebrià de Vallalta és el servei de l'ajuntament destinat a l’organització, classificació, conservació i difusió del patrimoni documental local. El servei gestiona els documents que provenen de les oficines municipals i són d’utilitat per a l’administració municipal, garanteix els drets dels ciutadans, preserva els documents de conservació permanent, i fons i col·leccions de particulars, entitats i organismes vinculats al municipi de Sant Cebrià de Vallalta. L´Arxiu Municipal de Sant Cebrià de Vallalta forma part de la Xarxa d’Arxius Municipals (XAM) de la Diputació de Barcelona des de l’any 2005.

Serveis

Els serveis que ofereix són:

  • Consulta de fons
  • Reprografia
  • Assessorament a arxius d'entitats i associacions
  • Suport a la investigació

 

Consulta

Ajuntament de Sant Cebrià de Vallalta

Centre, 27

Horaris de consulta: De dilluns a divendres de 9 a 14 h. Dijous de 16 a 19:45 h.

Consultes i informació  937 631 024 i e-mail: st.cebria@diba.cat

www.stcebria.net

 

 

Fons documentals

L’arxiu municipal de Sant Cebrià de Vallalta conté bona part dels fons que integren el patrimoni documental del municipi. La part més important és la dels fons generats per les diferents administracions municipals al llarg de la història, però també aplega fons d’institucions, fons d'entitats i fons personals, i recull els testimonis documentals que els ciutadans i les entitats locals hi vulguin dipositar.

El quadre de fons aplega la informació bàsica del conjunt de fons i col·leccions del Arxiu Municipal de Sant Cebrià de Vallalta

 

Fons de l'Administració Local

101        Ajuntament de Sant Cebrià de Vallalta

102        Societat Municipal d'Habitatge de St. Cebrià de Vallalta SL (1997-2003), 1 m.

Fons públics no municipals

201        Jutjat de Pau de Sant Cebrià de Vallalta (1853-2012), 5 m.

Fons privats

301        Cambra agrària local / Germandat de Llauradors i ramaders / Sindicat agrícola (1937-1986), 1.8 m.

303        Delegació Local de FET y de las JONS (1940-19761), 0.3 m.

304        Club de Fútbol Sant Cebrià (1975-1994), 0.3 m.