Arxiu Municipal de Sant Quirze Safaja

Arxius municipals digitals   

El Servei d’Arxiu Municipal de Sant Quirze Safaja  és el servei de l'ajuntament destinat a l’organització, classificació, conservació i difusió del patrimoni documental local. El servei gestiona els documents que provenen de les oficines municipals i són d’utilitat per a l’administració municipal i per garantir els drets dels ciutadans, els documents de conservació permanent, i fons i col·leccions de particulars, entitats i organismes vinculats al municipi de Sant Quirze Safaja. L´Arxiu Municipal de Sant Quirze Safaja forma part de la Xarxa d’Arxius Municipals (XAM) de la Diputació de Barcelona des de l’any 2005.

Serveis

Els serveis que ofereix són:

  • Consulta de fons
  • Reprografia
  • Assessorament a arxius d'entitats i associacions
  • Suport a la investigació

 

Horaris de consulta

Ajuntament de Sant Quirze Safaja

Carretera de Barcelona, 2

Horaris de consulta: de dilluns a divendres de 9 a 13:30 h.

Consultes i informació 93 866 03 68 o st.quirzes@diba.cat

 

Fons documentals

L’arxiu municipal de Sant Quirze Safaja conté bona part dels fons que integren el patrimoni documental del municipi. La part més important és la dels fons generats per les diferents administracions municipals al llarg de la història, però també aplega fons d’institucions, fons d'entitats i fons personals, i recull els testimonis documentals que els ciutadans i les entitats locals hi vulguin dipositar.

El quadre de fons aplega la informació bàsica del conjunt de fons i col·leccions del Arxiu Municipal de Sant Quirze Safaja


           Fons de l'Administració Local                                                                                    

101     Ajuntament de Sant Quirze Safaja

                                                                                                                                                      

           Fons públics no municipals                                                                                        

201     Jutjat de Pau, (1875-2001), 4,4 m.

                                                                                                                                                      

           Fons privats                                                                                                                    

301     Hermandad Sindical de Labradores y Ganaderos, (1938-1979), 0,34 m.

302     Associació de Defensa Forestal (ADF), (1988-2004), 0,1 m.

303     Delegació local de la FET y de las JONS, (1971-1973), 0,05 m.