Arxiu Municipal de Sant Sadurní d'Osormort

Arxius municipals digitals   

El Servei d’Arxiu Municipal de Sadurní d'Osormort és el servei de l'ajuntament destinat a l’organització, classificació, conservació i difusió del patrimoni documental local. El servei gestiona els documents que provenen de les oficines municipals i són d’utilitat per a l’administració municipal i per garantir els drets dels ciutadans, els documents de conservació permanent, i fons i col·leccions de particulars, entitats i organismes vinculats al municipi de Sant Sadurní d'Osormort.

Serveis

Els serveis que ofereix són:

  • Consulta de fons
  • Reprografia
  • Assessorament a arxius d'entitats i associacions
  • Suport a la investigació

 

Horaris de consulta

Horaris de consulta: dilluns de 16h a 21h, dijous de 19 a 21 h.

Consultes i informació: 93 888 73 75,  info@santsadurnidosormort.cat

 

Fons documentals

L’arxiu municipal de Sant Sadurní d'Osormort conté bona part dels fons que integren el patrimoni documental del municipi. La part més important és la dels fons generats per les diferents administracions municipals al llarg de la història, però també aplega fons d’institucions, fons d'entitats i fons personals, i recull els testimonis documentals que els ciutadans i les entitats locals hi vulguin dipositar.

El quadre de fons aplega la informació bàsica del conjunt de fons i col·leccions del Arxiu Municipal de Sant Sadurní d'Osormort

           Fons de l'Administració Local

101  Ajuntament de Sant Sadurní d'Osormort (1862-2017)

           Fons públics no municipals

201  Jutjat de Pau de Sant Sadurní d'Osormort (1911-2017)

           Fons privats

301  Germandat agrícola / Cambra agrària (1936-1987)

303  Delegació Local de FET y de las JONS (1939-1964)