Arxiu Municipal de Santa Margarida i els Monjos

Arxius municipals digitals   

El Servei d’Arxiu Municipal de Santa Margarida i els Monjos és el servei de l'ajuntament destinat a l’organització, classificació, conservació i difusió del patrimoni documental local. El servei gestiona els documents que provenen de les oficines municipals i són d’utilitat per a l’administració municipal i per garantir els drets dels ciutadans, els documents de conservació permanent, i fons i col·leccions de particulars, entitats i organismes vinculats al municipi de Santa Margarida i els Monjos. L´Arxiu Municipal de Santa Margarida i els Monjos forma part de la Xarxa d’Arxius Municipals (XAM) de la Diputació de Barcelona des de l’any 2009.

Serveis

Els serveis que ofereix són:

  • Consulta de fons
  • Reprografia
  • Assessorament a arxius d'entitats i associacions
  • Suport a la investigació

 

Consulta

Ajuntament de Santa Margarida i els Monjos

Avinguda de Catalunya, 74.

Horaris de consulta: de dilluns a divendres de 10 a 12 h.

Consultes i informació: 938 980 211 i e-mail: patrimoni@smmonjos.cat

 

Fons documentals

L’arxiu municipal de Santa Margarida i els Monjos conté bona part dels fons que integren el patrimoni documental del municipi. La part més important és la dels fons generats per les diferents administracions municipals al llarg de la història, però també aplega fons d’institucions, fons d'entitats i fons personals, i recull els testimonis documentals que els ciutadans i les entitats locals hi vulguin dipositar.

El quadre de fons aplega la informació bàsica del conjunt de fons i col·leccions del Arxiu Municipal de Santa Margarida i els Monjos

Fons de l'Administració Local

101        Ajuntament de Santa Margarida i els Monjos

102        Societat Municipal d'Habitatge de SMMonjos

Fons públics no municipals

201        Jutjat de Pau de Santa Margarida i els Monjos, 4,56 m.

Fons privats

301        Santi Casañas

302        Parròquia de Santa Margarida del Penedès, 0,5 m.

303       Cementos y Cales Freixa

Col·lecions

901       Programes de Festa Major, (1950's-2016)

902       Col·lecció fotogràfica

903       Col·lecció de llibres de l'antic Convent de Sant Ramon de Penyafort