Arxiu Municipal de Vallcebre

Arxius municipals digitals   

El Servei d’Arxiu Municipal de Vallcebre és el servei de l'ajuntament destinat a l’organització, classificació, conservació i difusió del patrimoni documental local. El servei gestiona els documents que provenen de les oficines municipals i són d’utilitat per a l’administració municipal i per garantir els drets dels ciutadans, els documents de conservació permanent, i fons i col·leccions de particulars, entitats i organismes vinculats al municipi de Vallcebre. L'Arxiu Municipal de Vallcebre forma part de la Xarxa d’Arxius Municipals (XAM) de la Diputació de Barcelona des de l’any 2007

Serveis

Els serveis que ofereix són:

  • Consulta de fons
  • Reprografia
  • Assessorament a arxius d'entitats i associacions
  • Suport a la investigació

 

Horaris de consulta

Horaris de consulta: dilluns, dimecres i dijous de 9 a 14 h.

Consultes i informació: 93 822 70 31 o vallcebre@diba.cat

 

Fons documentals

L’arxiu municipal de Vallcebre conté bona part dels fons que integren el patrimoni documental del municipi. La part més important és la dels fons generats per les diferents administracions municipals al llarg de la història, però també aplega fons d’institucions, fons d'entitats i fons personals, i recull els testimonis documentals que els ciutadans i les entitats locals hi vulguin dipositar.

El quadre de fons aplega la informació bàsica del conjunt de fons i col·leccions del Arxiu Municipal de Vallcebre

          Fons de l'Administració Local                                                                                                       

101   Ajuntament de Vallcebre 

          Fons públics no municipals                                                                                                         

201   Jutjat de Pau de Vallcebre (1870-1970), (1,20 m.)

          Fons privats                                                                                                                                    

301   Cambra agrària local / Germandat de Llauradors i ramaders / Sindicat agrícola (1950-1970), (1'44 m.)

302   Associació de Defensa Forestal (ADF) (1987-1987), (0,1 m.)

303   Delegació Local de FET y de las JONS (1959-1976), (0,24 m.)

304   Documentació particular (1892-1980), (0,1 m.)

305   Sindicat Local del Combustible (1955-1955), (0,1 m.)

306   Documentació particular Mariano Grandia Soler (1865-1899), (0,1 m.)

307   Documentació particular Josep Ramon Grandia Soler, El Nai (1900-1901), (0,1 m.)

308   Comunitrat de Capmasats i Barracaires (1913-1957), (0,24 m.)