Arxiu Municipal de Vilanova de Sau

Arxius municipals digitals   

El Servei d’Arxiu Municipal de Vilanova de Sau és el servei de l'ajuntament destinat a l’organització, classificació, conservació i difusió del patrimoni documental local. El servei gestiona els documents que provenen de les oficines municipals i són d’utilitat per a l’administració municipal i per garantir els drets dels ciutadans, els documents de conservació permanent, i fons i col·leccions de particulars, entitats i organismes vinculats al municipi de Vilanova de Sau. L´Arxiu Municipal de Vilanova de Sau forma part de la Xarxa d’Arxius Municipals (XAM) de la Diputació de Barcelona des de l’any 2008, i l’ajuntament va aprovar el Reglament del Servei d’Arxiu l’any 2011.

Serveis

Els serveis que ofereix són:

  • Consulta de fons
  • Reprografia
  • Assessorament a arxius d'entitats i associacions
  • Suport a la investigació

 

Horaris de consulta

Horaris de consulta: dilluns, dimecres i divendres de 10 a 14 h.

Consultes i informació: 93 884 70 06 o  vilanovas@diba.cat

 

Fons documentals

L’arxiu municipal de Vilanova de Sau conté bona part dels fons que integren el patrimoni documental del municipi. La part més important és la dels fons generats per les diferents administracions municipals al llarg de la història, però també aplega fons d’institucions, fons d'entitats i fons personals, i recull els testimonis documentals que els ciutadans i les entitats locals hi vulguin dipositar.

El quadre de fons aplega la informació bàsica del conjunt de fons i col·leccions del Arxiu Municipal de Vilanova de Sau

          Fons de l’Administració Local

101   Ajuntament de Vilanova de Sau

          Fons Públics no municipals

201   Jutjat de Pau de Vilanova de Sau

          Fons privats

303   Vallsau, SL (1997-2000), (1,38)

302   Germandat Agrícola (1940-1985), (1,73 m.)

304   Societat de Caçadors (1977-1992), (0,12 m.)

305   Associació Lleva 1939 Osona (1981-1985), (0,12 m.)