Arxiu Municipal del Pla del Penedès

Arxius municipals digitals   

El Servei d’Arxiu Municipal del Pla del Penedès és el servei de l'ajuntament destinat a l’organització, classificació, conservació i difusió del patrimoni documental local. El servei gestiona els documents que provenen de les oficines municipals i són d’utilitat per a l’administració municipal i per garantir els drets dels ciutadans, els documents de conservació permanent, i fons i col·leccions de particulars, entitats i organismes vinculats al municipi del Pla del Penedès. L´Arxiu Municipal de Pla del Penedès forma part de la Xarxa d’Arxius Municipals (XAM) de la Diputació de Barcelona des de l’any 2019.

Els serveis que ofereix són:

  • Consulta de fons
  • Reprografia
  • Assessorament a arxius d'entitats i associons
  • Suport a la investigació

 

Horaris de consulta

Horaris de consulta: demanar cita prèvia

Consultes i informació: 938 988 003 

 

Fons documentals

L’arxiu municipal del Pla del Penedès conté bona part dels fons que integren el patrimoni documental del municipi. La part més important és la dels fons generats per les diferents administracions municipals al llarg de la història, però també aplega fons d’institucions, fons d'entitats i fons personals, i recull els testimonis documentals que els ciutadans i les entitats locals hi vulguin dipositar.

El quadre de fons aplega la informació bàsica del conjunt de fons i col·leccions del Arxiu Municipal del Pla del Penedès.

 

           Fons de l'Administració Local

101  Ajuntament del Pla del Penedès (1824-2023), 176,83 ml.

           Fons públics no municipals

201  Jutjat de Pau del Pla del Penedès

           Fons privats

301  Delegació local de les FET y de les JONS

302  Hermandad Sindical de Labradores del Pla del Penedès

303  Jordi Vallès