Arxiu Municipal d'Olèrdola

Arxius municipals digitals   

El Servei d’Arxiu Municipal d'Olèrdola és el servei de l'ajuntament destinat a l’organització, classificació, conservació i difusió del patrimoni documental local. El servei gestiona els documents que provenen de les oficines municipals i són d’utilitat per a l’administració municipal i per garantir els drets dels ciutadans, els documents de conservació permanent, i fons i col·leccions de particulars, entitats i organismes vinculats al municipi d’Olèrdola. L´Arxiu Municipal d’Olèrdola forma part de la Xarxa d’Arxius Municipals (XAM) de la Diputació de Barcelona des de l’any 2006.

Serveis

Els serveis que ofereix són:

  • Consulta de fons
  • Reprografia
  • Assessorament a arxius d'entitats i associacions
  • Suport a la investigació

 

Consulta

Ajuntament d’Olèrdola

Av. Catalunya, 12.

Horaris de consulta: dimarts de 9 a 13 h. i de 17 a 20 h. Dijous de 9 a 13 h.

Consultes i informació: 938 903 502 i e-mail: olerdola@olerdola.cat

 

 

Fons documentals

L’arxiu municipal d’Olèrdola conté bona part dels fons que integren el patrimoni documental del municipi. La part més important és la dels fons generats per les diferents administracions municipals al llarg de la història, però també aplega fons d’institucions, fons d'entitats i fons personals, i recull els testimonis documentals que els ciutadans i les entitats locals hi vulguin dipositar.

El quadre de fons aplega la informació bàsica del conjunt de fons i col·leccions del Arxiu Municipal d’Olèrdola

            Fons de l'Administració Local                                                                                       

101     Ajuntament de Olèrdola                                                                                            

             Fons privats

 301     Heretat de la Casa Gran de Moja

Pàgines filles