Arxiu Municipal d'Olesa de Bonesvalls

Arxius municipals digitals   

El Servei d’Arxiu Municipal d’Olesa de Bonesvalls és el servei de l'ajuntament destinat a l’organització, classificació, conservació i difusió del patrimoni documental local. El servei gestiona els documents que provenen de les oficines municipals i són d’utilitat per a l’administració municipal i per garantir els drets dels ciutadans, els documents de conservació permanent, i fons i col·leccions de particulars, entitats i organismes vinculats al municipi d’Olesa de Bonesvalls. L´Arxiu Municipal d’Olesa de Bonesvalls forma part de la Xarxa d’Arxius Municipals (XAM) de la Diputació de Barcelona des de l’any 2006.

Serveis

Els serveis que ofereix són:

  • Consulta de fons
  • Reprografia
  • Assessorament a arxius d'entitats i associacions
  • Suport a la investigació

 

Consulta

Ajuntament d’Olesa de Bonesvalls

Plaça de la Vila, 1.

Horaris de consulta: de dilluns a divendres de 10 a 14 h.

Consultes i informació: 938 984 008 i e-mail: bonesvalls@diba.cat

 

 

Fons documentals

L’arxiu municipal d’Olesa de Bonesvalls conté bona part dels fons que integren el patrimoni documental del municipi. La part més important és la dels fons generats per les diferents administracions municipals al llarg de la història, però també aplega fons d’institucions, fons d'entitats i fons personals, i recull els testimonis documentals que els ciutadans i les entitats locals hi vulguin dipositar.

El quadre de fons aplega la informació bàsica del conjunt de fons i col·leccions del Arxiu Municipal d’Olesa de Bonesvalls

             Fons de l'Administració Local

101        Ajuntament d’Olesa de Bonesvalls

             Fons públics no municipals                                                                                                    

201        Jutjat de Pau d’Olesa de Bonesvalls

              Fons privats

301        Cambra Agrària (1909-1993), 1.6 m.

302        Hermandad sindical de Labradores, 0.12 m.

303        Jefatura Nacional del Movimiento (1969-1974), 0.12 m.

304        Jaume Escala (1826), 0.12 m.

305        Associació de Defensa Forestal (1987-1992), 0.12 m.