Arxiu Municipal d'Olost

Arxius municipals digitals   

El Servei d’Arxiu Municipal d’Olost és el servei de l'ajuntament destinat a l’organització, classificació, conservació i difusió del patrimoni documental local. El servei gestiona els documents que provenen de les oficines municipals i són d’utilitat per a l’administració municipal i per garantir els drets dels ciutadans, els documents de conservació permanent, i fons i col·leccions de particulars, entitats i organismes vinculats al municipi d’Olost. L´Arxiu Municipal d’Olost forma part de la Xarxa d’Arxius Municipals (XAM) de la Diputació de Barcelona des de l’any 2004.

 

Serveis

Els serveis que ofereix són:

  • Consulta de fons
  • Reprografia
  • Assessorament a arxius d'entitats i associacions
  • Suport a la investigació

 

Horaris de consulta

Horaris de consulta: de dilluns a divendres de 9 a 14 h. L'horari de consulta pot ser ampliat amb hores convingudes prèviament

Consultes i informació: 93 888 02 11 o tramitolost@olost.cat

www.olost.cat

 

Fons documentals

L’arxiu municipal d’Olost conté bona part dels fons que integren el patrimoni documental del municipi. La part més important és la dels fons generats per les diferents administracions municipals al llarg de la història, però també aplega fons d’institucions, fons d'entitats i fons personals, i recull els testimonis documentals que els ciutadans i les entitats locals hi vulguin dipositar.

El quadre de fons aplega la informació bàsica del conjunt de fons i col·leccions del Arxiu Municipal d’Olost

 

          Fons de l’Administració Local

101        Ajuntament d’Olost

          Fons públics no municipals

201        Jutjat de Pau d’Olost

          Fons privats

303        Delegació Local de FET y de las JONS (1939-1950), (0,30 m.)

304        Futbol Club Olost (1986-19884), (0,60 m.)

305        Colla Gegantera (1987-2012), (0,60 m.)

306        Coral del Lluçanès (1973-1998), (0,02 m.)

          Col·leccions

900        Col·lecció Local (Gerard Brunet i Fonts; Pere Bruch i Maians; Associació de comerciants (1986-2013), (0,35 m.)

 

Pàgines filles