Col·lecció Penya Joventut Excursionista de Prats de Lluçanès

1- ÀREA D'IDENTIFICACIÓ

 

1.1. Codi de referència

08171.906.00.00.00.00.

1.2. Nivell de descripció

Col·lecció

1.3. Títol

Col·lecció Penya Joventut Excursionista de Prats de Lluçanès

 

1.4.1. Data inici

1933

1.4.2. Data final

1934

1.4.3. Comentari a data

-

1.5. Resum de tipus de volums i suports

0,11 m.

1 unitats de descripció

Paper

2- ÀREA DE CONTEXT

 

2.1. Nom del productor

Col·lecció Penya Joventut Excursionista de Prats de Lluçanès

 

2.2. Història del productor

La Penya Joventut Excursionista de Prats de Lluçanès es funda als anys trenta i té una vida relativament curta, tot i que després del a Guerra Civil espanyola (1936-1939) encara existia.

2.3. Història arxivística

No es conserva el fons en el cas que hagués existit.

2.4. Dades d'ingrés

Ingressa el 17 de gener de 2014 per donació de Josep Cruells i Cortinas.

3- ÀREA DE CONTINGUT I ESTRUCTURA

 

3.1. Abast i contingut

Conté els estatuts, documents esparsos i alguna fotografia.

3.2. Avaluació, tria i eliminació

La documentació és de conservació permanent.

3.3. Increments

Podrien ingressar documents esparsos d'altre integrants del grup.

3.4. Sistema d'organització

Al tractar-se d'una col·lecció i de pocs documents està classificat sota el nom del productor

4- ÀREA DE CONDICIONS D'ACCÉS i ÚS

 

4.1. Condicions d'accés

La documentació és de lliure accés seguint els procediments organitzativament establerts.

4.2. Condicions de reproducció

La documentació és reproduïble sempre i quan el seu estat de conservació així ho permeti, i segons els procediments organitzativament establerts. No és poden reproduir les sèries que contenen dades considerades sensibles d'especial protecció segons la legislació vigent.

4.5. Instruments de descripció

Per al fons transferit a l’arxiu i automatitzat amb el programa GIAM:

5- DOCUMENTACIÓ RELACIONADA

 

5.1. Documentació relacionada

 

6- ÀREA DE NOTES

 

6.1. Notes

 

7- ÀREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓ

 

7.1. Autoria i dates

Autoria: Jordi Vilamala Salvans

7.1.2. Data de descripció

Data última revisió: 2015/04/28

7.3.1. Regles i convencions

Norma de Descripció Arxivística de Catalunya (NODAC). Generalitat de Catalunya. Departament de Cultura. Subdirecció General d’Arxiu i Associació d’Arxivers de Catalunya, Barcelona;  2006.